از سرگیری تردد مسافران ایرانی به اقلیم کردستان عراق

نظر شما چیست ؟