اروزیل – پتروشیمی دانشمند

اروزیل – پتروشیمی دانشمند

اروزیل به تیتر یک ماده قطور کننده ، یک ماده غلیظ کننده شیک و یک ماده آنتی کیک در غذاهای پودری کار می کند. این ذرات هیچ تخلخلی ندارند و مرحله آن‌ها با 50 تا 600 متر مربع در هر گرم است. 1/0 تا 2/0 % به جهت ارتقا گرانروی به اندازه است. برای این که آسترهای غنی از عنصر روی خواص ضد خوردگی داشته باشند، واجب می باشد مقادیر متعددی گرد بر روی در آن به فعالیت رود. لازم می باشد آن را در جای خشک و خنک مراقبت نمود. در پوششهای دو جزئی غنی از عنصر روی، بر شالوده تترااتیل سیلیکاتها، استفاده از فوم سیلیکا آب گریز اهمیت مساحت مرحله تقریبی m2/g 120 برای بهینه کردن خواص رئولوژیکی توصیه شده است. بهترین روانی-آزاد می تواند اهمیت ارتقاء مقادیر کمی، 2/0 الی 5/0 درصد، فوم سیلیکا آبگریز (اروزیل R972 ,اروزیل R974) اساسی مساحت مرحله تقریبی m2/g 140 حاصل شود. استعمال از فوم سیلیکا آب فراروگریز (اروزیل R972 ,اروزیل R974) با مساحت مرحله تقریبی m2/g 200 یا m2/g 170 تأثیر مطلوبی بر روی جذب آب جوهر دارد و مانع از امولسیون شدن و کف کردن می شود. آسترهای کارگاهی بر اساس پلی وینیل استات، اپوکسی و اتیل سیلیکات دارای به کار گیری 5/0 درصد فوم سیلیکا آبگریز(اروزیل R972 ,اروزیل R974) حیاتی مساحت مرحله تقریبی m2/g 170 تغلیظ می شوند. همچنین از فوم سیلیکا حساس مساحت مرحله تقریبی m2/g 170 نیز ممکن هست به کار گیری شود که هر دوی آنان روانی-آزاد را بهبود بخشیده و بار الکترواستاتیکی پوشش پودری را کاهش می دهند. به کارگیری از 3/0 تا 2 درصد فوم سیلیکا (اروزیل 200) آبدوست دارای مساحت تراز تقریبی m2/g 200، m2/g 300، m2/g 400 بستگی به التماس گزینه نیاز پوشش دارااست و گرانروی و ژل گرایی افزایش می یابد. خواص ژل گرایی بالا در فیلمهای فراوان کلفت اهمیت متعددی داراست چون مانع شکم دادن فیلم می شود. در چاپ جوهر خصوصا جوهر دستگاه های فتوکپی نیز مصرف می شود. اروزیل جی بی اس به عنوان غلظت دهنده و پرهیز از رسوب و براق کننده در تولید اسباب آرایشی – بهداشتی نیز گزینه به کار گیری قرار می گیرد و به عامل نرمی و خواص صیقل دهندگی اکثر اوقات به عنوان فیلر نیز کاربرد دارد. در صنعت های چوبی و کامپوزیت و فایبرگلاس برای ایجاد پوشش مناسب آیتم استفاده قرار می گیرد. در سطح دوم همین مستربچ تا غلظت گزینه نیاز فوم سیلیکا حلال اروزیل چیست رقیق می شود.

نظر شما چیست ؟