اردوغان:‌ قدس خط قرمز تمامی مسلمانان جهان است

نظر شما چیست ؟