ارتش‌ پاکستان: حصارکشی مرز با ایران تا دسامبر ۲۰۲۱ تکمیل می‌شود

نظر شما چیست ؟