اخراج ۲۵ کارگر به بهانه مفقود شدن یک لپ تاپ

نظر شما چیست ؟