اختصاص 13 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا

نظر شما چیست ؟