احتمال افزایش کرایه حمل و نقل عمومی از خرداد

نظر شما چیست ؟