احتمال ابتلای تمام اعضای تیم حقوقی ترامپ به کرونا

نظر شما چیست ؟