اجرای محدودیت‌های عبور و مرور کرونایی در شرق تهران

نظر شما چیست ؟