اجاره‌بهای فضاهای فرهنگی و هنری بخشیده شد

نظر شما چیست ؟