اتهام تعرض جنسی جو بایدن به یک زن دیگر!

نظر شما چیست ؟