اتحادیه اروپا رییس اطلاعات ارتش روسیه را تحریم کرد

نظر شما چیست ؟