ابتلای ۲۷۶ معلول و سالمند مراکز نگهداری به کرونا

ابتلای ۲۷۶ معلول و سالمند مراکز نگهداری به کرونا

[ad_1]

قبادی دانا با اشاره به اینکه طبق بخشنامه اولیه هرگونه ملاقات از مراکز معلولان و سالمندان ممنوع اعلام شد، تصریح کرد: همچنین توصیه شد تا از پرسنل ثابت و تمام وقت در این مراکز استفاده و از همکاری با پرسنل داوطلب تا جای ممکن پرهیز شود.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟