ابتلای رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به کرونا

نظر شما چیست ؟