آیات 1 تا 60 یوسف – تفسیر نور

آیات 1 تا 60 یوسف – تفسیر نور

9-دیدن ماه و خورشید و ستارگان(به صورت هم زمان)،از شگفتی های رؤیای یوسف است. ـ «همّ» که به عبارتی قصد و اراده باشد، دربارة زلیخا، تصمیم جدی او بر کامجویی از یوسف بود؛ و «همّ» یوسف هم همان بود چنانچه همّی صورت میگرفت؛ در حالی که اخلاص درونی (برهان پروردگار) به دادش رسیده و به پرهیز و نجات او سبب ساز شده است. گریم بازیگران این سریال هر یک‌سری که گفته می شود براساس تحقیق و پژوهش برهه زمانی مصر باستان انجام و طراحی شده میباشد اما عالی نمی باشد و در صحنه پردازی و نور پردازی سریال به وضوح گریم صورت لبریز رنگ بازیگران دیده می شود. در آیتم مسائل تکنیکی هم ایرادات فراوانی مطرح شده است. 5-در کنار راههای منفی،راه مثبت را هم نشان دهیم. در این زمان همسر عزیز از یک طرف خویش را در آستانه رسوایی دید و از سوی دیگر شعله انتقام جویی از باطن جان او زبانه می کشید، نخستین چیزی که به نظرش آمد این بود که کلیدی قیافه حق به جانبی رو به سوی همسرش کرد و یوسف را اساسی این ابلاغ مجرم کرد و صدا زد: «سزای کسی که به خانواده تو قصد توطئه داشته، به جز زندان یا عذابی دردناک چه خواهد بود؟ فکر نمیکنید میتوانستید انتخابهای بهتری در بخش بازیگران سریال داشته باشید؟ خیر. زیرا ایشان عنوان کردند من در سریال اسرائیلیات میبینم، البته مصداقی به جهت آن عنوان نکردند. به عنوان مثال از انتخاب خانم ریاحی به جهت ایفای نقش زلیخا انتقاد شده می باشد و انتخاب خانم آسایش برای ایفای نقش قطام در سریال امام علی (ع) را هوشمندانهتر میدانند. برادران یوسف در جلسهای محرمانه و به توصیه لاوی (یا: روبین، یا این که یهودا) که برادران را از قتل یوسف (علیهالسلام) برحذر داشت، ایشان را به چاهی که در سر منش کاروانها می باشد انداختند تا برخی از رهگذرها که کنار آن چاه به جهت کشیدن آب میآیند، یوسف را بیابند و او را اهمیت خود به نقاط به دور مارک و در عاقبت برای مدام از دیده پدرشان پنهان خواهد شد. و در صورتی که می خواهید کاری انجام دهید، او را در نهانگاه چاه بیفکنید تا بعضی از قافلهها او را برگیرند (و اساسی خویش به مکان آموزش فروش بیمه یوسف اسدی پرهیز ببرند)! حتی اشکالات دقیقتری نیز عنوان میکنند، از پاراگراف این‌که میگویند میوه موز صد سال قبل از ولادت مسیح (ع) وارد مصر شده میباشد در صورتی که حضرت یوسف سههزار سال قبل از تولد میزیسته.

نظر شما چیست ؟