آنتی اسکالانت چیست: قیمت و روش استفاده و عوارض آن چیست؟

آنتی اسکالانت چیست: قیمت و روش استفاده و عوارض آن چیست؟

به کار گیری از مواد آنتی اسکالانت یا ضد رسوب که به ضد رسوب نیز دارای اسمو رسم می باشند از جمله راهکارهای مناسب به جهت همین خواسته می باشد که از اثر گذاری مضاعف زیادی بر کاهش رسوب بر آنتی اسکالانت قلیایی بر روی غشا دارند. از ضد رسوب به عنوان تراز دوم تصفیه آب برای تبدیل آب سخت به آب نرم به کارگیری می شود. به تیتر مثال، برخی از ویروسهای اساسی اندازه نانومتر و برخی آلایندههای شیمیایی اساسی وزن مولکولی مضاعف اندک از لایههای فیلتر غشایی عبور میکنند. به عنوان مثال، ویروس های نانومتری را می اقتدار به راحتی بوسیله فیلترهای فرابنفش از بین پیروزی و ذرات کوچک آلاینده های شیمیایی را نیز می قدرت از نحوه فیلترهای کربنی حذف کرد. فیلتر ممبران صنعتی چه آلاینده هایی را از آب پاک می کند؟ از آن جایی که بایستی میزان PH تغییر تحول چندانی نداشته باشد، بنابر همین اضافه نمودن اسید کارساز نخواهد بود و صرفا اساسی استعمال از تزریق آنتی اسکالانت می توان همین ایراد را حل کرد. در صورتی که این ایراد در مراحل اول حل نشود پس از مدت کوتاهی سبب ساز کمتر دبی و دبی، کمتر راندمان و افزایش هزینه های عملیاتی سیستم می شود. همین پدیده عبارتست از وجود نمک های حل شده در آب ورودی به دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس و آب شیرین کن و به وجود آوردن گرفتگی و رسوب در دریچه های میکرونی پلی آمید ممبرین های اسمز معکوس.؟ به جرات می قدرت گفت آنتی اسکالانت لازم ترین ماده شیمیایی هست که در روند تصفیه آب صنعتی استفاده می شود. فرایند عملکرد همین ماده در دستگاه تصفیه آب به نحوی است، که از انباشته شدن رسوبات به جا باقی مانده از ترکیباتی شامل کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرونیوم و غیره دوری نموده. فیلتر ممبران به شیوه اسمز معکوس بر پایه اختلاف فشار و اختلاف غلظت کار می کند. اصلی اعتنا به دارای این مورد قضیه ما در زمان آموزشی پیش تصفیه اسمز معکوس یک جلسه کامل را به این موضوع اختصاص دادهایم و توضیح دادهایم که چگونه دوز مطلوب آنتی اسکالانت را انتخاب کنید. هر سيستم غشایي نظير سیستم آب شیرین کن اسمز معکوس( R.O )بطور طبیعی بعلت وجود مواد معلق، املاح محلول و پارامترهای میکروبی موجود در آب خوراک، مبتلا گرفتگی می­شود، که همین دستور لزوم قرارگیری پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی درست برای سیستم را واجب می سازد.

نظر شما چیست ؟