آموزش چرایی استفاده از پلنیوم باکس (کانال باکس)

آموزش چرایی استفاده از پلنیوم باکس (کانال باکس)

اگر شما هر مدل سوالی در ارتباط حساس کجا و طرز استعمال از پلنیوم باکس فن کویل دارید، می توانید حیاتی ما در کاغذ وب تماس بگیرید. سازه بر بعد ها اتاق و ارتفاع مسیر به همراه انداز، تعداد و مدل روزنه هوا مصرفی باید از پلانیوم باکس خاصی به کار گیری کرد. متناسب اهمیت نوع نیازی که دارید و همینطور بسته به موقعیت سقف کاذب می توانید از جنس ها متعدد و ضخامت های متمایز بهره بگیرید. جهت پرهیز از هرگونه نشتِ هوا و افت فشار و پرهیز از تبادلِ دمایی در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور پرهیز از انتشارِ صدای هوای شناور در درون پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که این که خارجیِ پلنیوم باکس از عایقِ الاستومری به کار گیری میشود. جهت دوری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و دوری از تبادل دمایی میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین پرهیز از نشر صدای هوای شناور در درون پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری استعمال میشود. روزنه خورشیدی در دهانه ی خروجیِ فیلتر باکس تعبیه می گردد و از پرتاب هوا بصورت ناهمگن،عمودی و غیر متناسب خودداری ابعاد پلنیوم باکس می کند. از دیگر اجزا ی ظاهریِ فیلتر باکس هوا، روزنه خورشیدی می باشد که در طرحهای متفاوت و متنوع از جنس آلومینیوم حساس پوشش رنگ کوره ای تولید می شود.وظیفه دریچه شمسی توزیعِ متناسب هوا در گوشه و کنار می باشد. جهت کارگزاری پلنیوم باکس از پیچ و مهره خاصی استعمال نشده و از لبههای خمدار و بستهای خرچنگی به جهت اتصال بخشهای جعبه توزیع هوا کمک گرفته خواهد شد. ☆ در همین سیستم پلنیوم پیشعایق، دریچهها امکان جابهجایی دارا هستند و تماما مناسب فضاهایی با سقف تایلی می باشد که عموما محل خروجی هوا حیاتی شبکههای سقف تناسب ندارند. جهت دوری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و دوری از تبادل دمایی در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین دوری از تکثیر صدای هوای شناور در درون پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری به کار گیری میشود. چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد عکس پلنیوم باکس لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

نظر شما چیست ؟