آمریکا: ۱۱ شناور ایران به طرز خطرناکی به کشتی‌های ما نزدیک شدند

نظر شما چیست ؟