آمریکا: شناورهای خارجی از ناوهای ما ۱۰۰ متر فاصله بگیرند

نظر شما چیست ؟