آمار مبتلایان به کرونا در جهان در آستانه ۴۳ میلیون نفر