آمار جهانی کرونا: بیش از ۵۳ میلیون / آمریکا رتبه نخست تعداد مبتلا

نظر شما چیست ؟