آقای عضو شورای فضای مجازی؛ اگر اینترنت مجانی نبود، چگونه مردم را در خانه نگه می‌داشتید؟

آقای عضو شورای فضای مجازی؛ اگر اینترنت مجانی نبود، چگونه مردم را در خانه نگه می‌داشتید؟

[ad_1]


اگر همین فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نبودند واقعا چگونه مردم در جریان کرونا و روش مقابله با آن قرار می‌گرفتند.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟