آغاز امتحانات دانشگاه علوم پزشکی تهران از ۲۴ خرداد

نظر شما چیست ؟