آزادی ۱۰۰ زندانی طالبان توسط دولت افغانستان

نظر شما چیست ؟