آخرین وضعیت اجرای طرح محدودیت تردد در روزهای کرونایی (فیلم)

نظر شما چیست ؟