کانال تلگرامی ما
آخرین اخبار
اخبار شهرستان شهرکرد
آزادگان در سال‌هاي زجر و شکنجه‌، روح و روان خود را ، ‌توفنده و مقاوم حفظ و تقوا و مردانگي خود را مضاعف نمودند
باالقاي اعتماد عمومي به آمريکا تحريم ها شکسته نمي شود
صفحه 132 از 132