آخرین اخبار
کد مطلب: 168983
ميرسليم در گفتگو با مهر:
معلوم نيست اروپا بتواند مانع فروپاشي برجام شود
تاریخ انتشار : 1397/02/27 11:29:53
نمایش : 119
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي گفت: معلوم نيست در مقابل تحريم هاي آمريکا، اروپايي ها بتوانند مانع فروپاشي برجام شوند.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از خبرگزاري مهر ؛ خروج آمريکا از برجام، تحليل‌ها و گمانه‌هاي زيادي را ميان کنشگران سياسي در پي داشته است. يکي از اين افراد، «سيدمصطفي ميرسليم» عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي است.

وي با ابراز نااميدي از آينده برجام، با وجود پشتيباني ظاهري طرف هاي غربي گفت: معلوم نيست در مقابل تحريم هاي آمريکا، اروپايي‌ها بتوانند مانع فروپاشي برجام شوند. دليل اصلي آن را نيز بايد استقلال بنگاه هاي اقتصادي و پولي اروپا از تصميم گيران سياسي کشورهاي اروپايي ذکر کرد.

ميرسليم در همين باره تصريح کرد: يکي از مسئولان اقتصادي اروپايي که با ما سابقه همکاري مفيد دارد، صريحاً به من گفت که ما مي‌دانيم حق با شما است اما اگر بخواهيم با شما ادامه دهيم، گرفتار فرآيند تحريم آمريکايي مي شويم و خسارت جبران ناپذيري گريبان ما را مي‌گيرد؛ پس ناگزيريم علي رغم ميل باطني، شما را رها کنيم.

در ادامه مشروح گفتگوي خبرگزاري مهر با سيدمصطفي ميرسليم را مي خوانيد: 

شما اخيراً درباره آينده برجام اظهار نااميدي کرده بوديد؛ با وجود پشتيباني اروپا و انگلستان چرا نمي توان به آينده برجام اميدوار بود؟

اين مطلب را صدر اعظم آلمان هم با يأسي واقع بينانه مطرح کرده است که معلوم نيست در مقابل تحريم هاي آمريکا، اروپايي ها بتوانند مانع فروپاشي برجام شوند. دليل اصلي آن را نيز بايد استقلال بنگاه هاي اقتصادي و پولي اروپا از تصميم گيران سياسي کشورهاي اروپايي ذکر کرد. حتي اگر فرض کنيد اتحاديه اروپا متفقاً به اين نتيجه برسند که برجام را نجات دهند، تحريم هاي آمريکايي موجب خواهد شد که بنگاه هاي اقتصادي و پولي اروپا منافع خود را در آمريکا، فداي ايران نکنند؛ زيرا آن منافع از لحاظ اهميت به مراتب بيشتر از چيزي است که در همکاري با ايران کسب مي کنند.

يکي از مسئولان اقتصادي اروپايي که با ما سابقه همکاري مفيد دارد، صريحاً به من گفت که ما مي دانيم حق با شما است اما اگر بخواهيم با شما ادامه دهيم، گرفتار فرآيند تحريم آمريکايي مي شويم و خسارت جبران ناپذيري گريبان ما را مي گيرد؛ پس ناگزيريم علي رغم ميل باطني، شما را رها کنيم!

پس با اين اوصاف، آيا مي توان اصل مذاکرات را زير سؤال برد؟

خير؛ مذاکرات به لحاظ سياسي، کارشناسانه انجام گرفت و کار ساده اي هم نبود و انصافاً مذاکره کنندگان در مجموع کار را خوب پيش بردند و با بدسگالي آمريکايي ها بعيد است، بهتر از آن مي شد نتيجه گرفت. مشکل ما در آينده به درست يا غلط بودن مذاکرات قبلي و قوي يا ضعيف بودن آن برنمي گردد و به نظر من، نبايد آن مجموعه فعاليت هاي کارشناسي را به هيچ انگاريم يا متهم کنيم اما در آن نبايد خود را زنداني کنيم.

پس اشکال به کجا برمي گردد؟

دو نکته اساسي وجود دارد که بايد براي ترسيم آينده به طور جدي به آن پرداخت؛ اول اينکه اعتماد کردن به آمريکا از اول درست نبود و ما بايد از مذاکرات در صحنه بين المللي براي اثبات حقانيت و مظلوميت خود استفاده مي کرديم که الحمدالله تا حدود زيادي اين کار انجام گرفت و شايان تقدير است؛ آنچه ايراد داشت، معطل نگهداشتن کشور و مجموعه فعاليت هاي اقتصادي براي اقدامي متناسب با سرنوشت برجام بود که موجب شد ما در ٥ سال گذشته به ويژه فرصت هاي گرانبهايي را از دست بدهيم و امروز ما با رکودي مواجه شويم که کشور را با تهديد جدي روبرو کرده و دشمن ما را به طمع انداخته تا به خيال خود بتواند با ادامه و تشديد تحريم ها ما را به زانو درآورد.

راه درست اين بود که ضمن پيشبرد مذاکرات، برنامه ريزي و طراحي فعاليت هاي اقتصادي کشور، به ويژه در ممانعت از سيطره رکود به گونه اي پيش مي رفت که با وضع ناخوشايند کنوني مواجه نشويم. فراموش نکنيم که سياست هاي اقتصاد مقاومتي مصوب ١٣٩٢ است اما متأسفانه تا امروز به نتيجه عملياتي منجر نشده که نجاتبخش ما شود يا دست کم مانع تضعيف ما شود.

ما امروز بهتر از اقتصاد مقاومتي، راهي براي نجات کشور نداريم؛ حتي شعار امسال يعني حمايت از کالاي ايراني هم نوع عامه فهم بخشي از همان سياست هاي اقتصاد مقاومتي است. اين ايرادي است که مي توان مطرح کرد و دلسوزانه دولت را نسبت به عملکرد ضعيفي که داشته است، نقادي کرد و متقابلاً راه جبران پيشنهاد داد تا اگر خواستند اصلاح کنند دستشان خالي نباشد.

چگونه اصلاح آن اشکالاتي که ريشه پنج ساله دارد، ميسر است؟

اين اصلاحات، جنبه فني دارد اما مقدمه مهم آن، همان نکته دومي است که مي خواستم به آن اشاره کنم؛ در ميان عده اي از مسئولان ما اين باور وجود ندارد که بدون روي خوش نشان دادن آمريکا به ايران، بتوان کار مثبتي در کشور انجام داد و اول هم با همين عدم خودباوري وارد دولت يازدهم و دوازدهم شده اند. آن ها حل معادلات و مشکلات کشور را به ويژه در تفاهم با آمريکا مي دانند و الا مي گويند تلاش هاي ما بي ثمر خواهد بود. آن ها معطل ماندند تا برجام عملياتي شود و حالا هم که برجام متلاشي شده، نمي توانند تصور کنند ما خودمان مي توانيم بدون آمريکا چاره گشاي مشکلاتمان باشيم.

آمريکا را نبايد به صورت الهه در آورد؛ به ويژه با توجه به سابقه بدرفتاري و بدعهدي و خيانت و تزويري که از قبل انقلاب با ما داشته است اما آنها راه حل ديگري را بلد نيستند يا از آن مطمئن نيستند و قطعاً کار ما در آينده با اين قبيل سياستمداران اقتصادي پيش نخواهد رفت.

امروز بايد از کساني کمک گرفت و استفاده کرد که داراي خودباوري باشند؛ از کوزه همان برون تراود که در اوست. هرچه ديرتر اقدام کنيم، بيشتر بر ضررهايمان افزوده مي شود. ترکيب دولت بايد نشان دهنده حضور اعضايي باشد که قابليت هاي خودي را نه تنها باور دارند بلکه در زمينه اقدامات خودکفايي داراي سابقه و تجربه موفق و مفيد بوده اند. اين کار آساني نيست اما از پس کساني که با سختي ها خو گرفته و براي رفع آن ها تلاش کرده و پيروز شده اند، بر مي آيد. 

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن