آخرین اخبار
کد مطلب: 168884
پيشرفت 63 درصدي طرح فولاد سازي سفيد دشت
تاریخ انتشار : 1397/01/18 09:00:29
نمایش : 163
ساخت طرح فولاد سازي سفيد دشت چهارمحال و بختياري با63درصد پيشرفت فيزيکي در حال اجراست.

رامين لطفي مديرتکنولوژي و توسعه کارخانه فولاد سفيد دشت در گفتگو با خبرنگار بام ايران خبر؛  گفت:پروژه فولاد سازي سفيد دشت با 63 درصد پيشزفت فيزيکي به عنوان پيشتاز پروژه هاي فولاد سازي در بين مجموعه طرح هاي فولادي هفتگانه کشور قرار گرفته است.

رامين لطفي افزود:با توجه به روند اجرايي مطلوب اين پروژه تا اواخر امسال(1397) تکميل و راه اندازي شود.

وي گفت:اين مجتمع در ۳ فاز شامل ساخت واحد احيا مســتقيم، واحد فولادسازي و واحد زيرساخت و جنبي و پشتيباني در نظر گرفته شده است.

لطفي گفت:فــاز نخست (واحــد احيا مســتقيم) بــه عنوان نخستين طرح از مجموع ۷ طرح فولاد استاني کشور در آبان پارسال به بهره برداري رسيد و فــاز دوم اين مجتمع (واحد فولادســازي) پس از وقفه چندساله، با حمايت فولاد مبارکه پس از بهره برداري واحد احياي مستقيم آغاز شد. وي افزود:فــاز ســوم اين شرکت،شامل ايجاد واحد زيرســاخت، جنبي و پشــتيباني اين شــرکت اســت که وظيفه تأمين زيرســاخت‌هاي موردنياز و احداث ســاختمان‌هاي جنبي موردنياز واحد احيا و فولادسازي را بر عهده دارد.

مديرتکنولوژي و توسعه کارخانه فولاد سفيد دشت با اشاره به استفاده بهينه از آب در شرکت فولاد سفيددشــت، گفت: برنامه ريزي براي ساخت تصفيه خانه پساب صنعتي و بهداشتي و استفاده از آن به جاي اســتفاده از منابع آب شــرب، يکي از اقدامات اجرايي براي کمک به منابع آب کشــور است.

لطفي گفت:در عمليــات ســاخت فاز دوم (واحد فولادسازي)، حدود ۲۵۰ نفر مشغول کار هستند و پس از راه اندازي نيز براي ۳۰۰ نفر فرصت شغلي ايجاد خواهد شد.

انتهاي پيام/530ب

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن