آخرین اخبار
کد مطلب: 168749
سرخوردگي بدنه اجتماعي؛ چالش امروز اصلاح طلبان
تاریخ انتشار : 1396/11/29 11:55:30
نمایش : 320
آنچه در چند ماه اخير در طبقات اجتماعي اصلاح‌طلبان رخ داده به خوبي نشان مي‌دهد که اين بدنه به شدت در حال تضعيف است و ممانعت از سرخوردگي بدنه اجتماعي به چالش امروز اين جريان سياسي تبديل شده است .
به گزارش بام ايران خبر به نقل از راه دانا ؛ آنچه در چند ماه اخير در طبقات اجتماعي اصلاح‌طلبان رخ داده به خوبي نشان مي‌دهد که اين بدنه به شدت در حال تضعيف است و ممانعت از سرخوردگي بدنه اجتماعي به چالش امروز اين جريان سياسي تبديل شده است؛ .  بدنه‌اي که در دو انتخابات گذشته با اعتماد به سران اصلاح طلب، به حسن روحاني رأي داد و در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز به تمام ليست اصلاحات رأي داد و حال اينکه  امروز تمام آرزوهاي خود را از دست رفته مي‌بيند؛ چرا که دولت دوازدهم فاقد هر گونه ايده‌اي براي حل مشکلات کشور است و حسن روحاني در خصوص شعارهاي مورد پسند اين جريان نيز آنطور که بايد عمل نکرده است . لذا مهم ترين نگراني‌اي که هم اکنون ذهن برخي سران اصلاح طلبان را مشغول خود کرده است،  انتخابات‌هاي بعدي است .

با اين وجود برخي تحليلگران اصلاح طلب ؛ مخالفان خود را عامل ريزش پايگاه اجتماعي  اين جريان ميدانند. از آنجا که اصلاح طلبان همواره نشان داده‌اند که پاسخگوي وضعيتي که به وجود آورده‌اند نيستند و تبعات آن را نيز نخواهند پذيرفت  لذا اين موضوع  امري جديدي به نظر نميرسد؛ اما خطر اين رويکرد آنجاست که اکنون اصلاح طلبان با آدرس‌هاي غلط، دولت را از رسيدگي به امور اقتصادي مردم غافل کرده و قوه مجريه را به پرداختن به حاشيه‌هاي جنجالي و بي حاصل تشويق مي‌کند تا از مسير فرافکني ها سرپوشي بر خطاهاي خود و ناکارآمدي دولت گذاشته و بدنه اجتماعي خود را حفظ کنند.

حال اما اين سوال به صورت جدي‌تري قابل طرح است که آيا هميشه جريان رقيب  اسباب نااميدي از اين جريان را فراهم مي‌کنند ؟ به راستي ترغيب مردم به روش‌هاي اصلاح‌طلبانه و نمايش آن در انتخابات تا کجا پاسخگو خواهد بود ؟

واقعيت اما چيز ديگري است. به طور مشخص در خصوص دلايل ريزش پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان به دو نکته ميتوان اشاره کرد:

-  نکته اول  خصلت‌هاي رفتاري و روان‌شناختي طيفي از کنشگران اردوگاه اصلاح‌طلبي است. از جاه‌طلبي‌هاي شخصي و منزلت‌جويي‌هاي فردي گرفته تا سودجويي‌ها و منفعت‌طلبي‌ها، و از عطش ثروت و شهرت و مقام و قدرت که مابه‌ازاي اين وضع، افزايش فاصله گفتمان اصلاح‌طلبي با شهروندان حامي آن است.

-  نکته دوم تکثر در اردوگاه اصلاح طلبي و فقدان مانيفست دقيق در آن است. در اين اردوگاه از اصلاح‌طلباني که به‌دنبال تغييرات روبنايي هستند تا رفرميست‌هايي که دگرگوني و تغييرات ساختاري را نيز مي‌جويند، مي‌توان مشاهده کرد. حال اينکه اصلاح‌طلبان فاقد مانيفست دقيقي هستند  تا در بزنگاه‌هاي مهم سياسي مشخص باشد که بايد از آنها انتظار رفتاري با ماهيت اپوزيسيوني داشت يا اصلاح طلبانه؟ همچنانکه در تازه ترين اتفاق در واکنش به سخنان رئيس دولت اصلاحات هشتک «ما براندازيم» در فضاي اجتماعي به راه افتاد. اين يعني  ما به اين دليل از شما حمايت کرديم  که احساس مي‌کرديم شما برانداز هستيد!

به طور کلي ميتوان گفت رويکرد پراگماتيک بخش اصلي جريان اصلاحات به منظور نزديکي به قدرت به هر قيمت و نداشتن يک مانيفست دقيق و گفتمان جامعه نگر سبب رويگرداني برخي طرفداران اين جريان سياسي شده است.  همچنانکه راه افتادن هشتک مذکور در فضاي مجازي زنگ خطري براي  اين جناح‌ سياسي محسوب مي‌شود تا به خلأهاي  موجود در جناح متبوع‌شان پاسخ‌هاي روشني بدهند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن