آخرین اخبار
کد مطلب: 168641
توسط آقاي رضا ارزانش مسئول واحد درآمد شهرداري:
طرح پيشنهادي مميزي املاک و ارائه آسان خدمات شهرداري
تاریخ انتشار : 1396/11/08 11:48:31
نمایش : 362
به گزارش بام ايران خبر ؛ هدف اصلي ما از ارائه اين طرح در راستاي نياز جامعه و احتياجات روزمره جامعه رو به رشد و توسعه فن آوري در ضمينه خدمات ارائه شده توسط شهرداري بوده و با استفاده از فن آوري روز جهت خدمات نرم افزاري به مراجعين شهرداري و شفاف سازي و قابل برداشت بودن اطلاعات مورد نياز موسسات سازمانهاي مربوط و افراد مي باشد که بتواند راه حلي جهت بهبودي در سير مراجعات مکرر به شهرداري و ارائه خدمات بصورت سريع و آسان انجام مي شود لذا پيشنهاد مي گردد :
  1. پلاک کوبي املاک طبق طرح ضميمه شده که شامل کد پستي - پلاک آبي ، کد مميزي شهرداري بوده که به صورت بارکد قابل شناسايي است .
  2. ارائه کارت شناسايي ملک که شامل بارکد ورودي اطلاعات ، نام مالک و کد مميزي درج گرديد.
  3. مميزي املاک برداشت شده که شامل مساحت عرصه ، مساحت عيان ، نوع ساخت،  نام مالک ، موقعيت مکاني، نوع سند مالکيت  ، پروانه ساخت ، تلفن همراه تلفن ، ثابت ، انشعاب آب ، انشعاب گاز ،  انشعاب برق ، قدمت ساخت ،  نوع کاربري ، نوع معبر و اطلاعات اماري افراد ساکن مي باشد .
  4. ثبت اطلاعات برداشتي مميزي در سايت فني مميزي نوسازي شهرداري و ثبت کليه تخلفات و بدهي عوارض ملک به صورت مجزا در پرونده نرم افزاري شهرداري به صورت شفاف و قابل رويت بوده و کليه اطلاعات ملک با ارائه کارت شناسايي از طريق سايت شهرداري قابل رويت و بهره برداري مي باشد که حضور فيزيکي  مالک در شهرداري نياز نمي باشد و مي تواند از بارکد ورودي مميزي دسترسي به کليه اطلاعات ملک مورد نظر داشته باشند و يا نسبت به پرداخت عوارض و ساير بدهي ها  و تخلفات به صورت غير حضوري اقدام نموده و ياهنگام خريد و يا فروش ملک کليه اطلاعات مورد نياز را از طريق شبکه فني شهرداري بررسي و شفاف سازي نموده و نياز به مراجعه به شهرداري نداشته و شهرداري مکلف مي باشد کليه اطلاعات املاک را به روزرساني نمايد و مي تواند در خصوص ارائه امار به ساير ادارات نقش بسزايي داشته باشد و در زمان لازم مورد بهره برداري قرار گيرد. ضمنا شهرداري با ارائه پسورد ورودي فني خاص به بنگاههاي معاملاتي و دفاتر رسمي که بتوانند اطلاعات تغيير يافته و مورد بهره برداري را به سايت شهرداري انتقال داده و در پرونده مربوطه توسط شهرداري درج و ثبت گردد يا اينکه مالکين از دفاتر فني و مهندسي مورد تاييد شهرداري که قبلا پسوورد ورودي شهرداري را خريداري نموده مي توانند درخواست صدور پروانه و يا ارجاع تخلفات به کميسيونهاي شهرداري اقدام و از نتايج مورد درخواست بهره برداري نموده و اقدامات لازم را انجام دهند در ضمن کليه موارد ياد شده بايستي طبق اسناد ثبت شده در سايت جهت ثبت الزامي مي باشد
ضمنا کليه کدهاي درامدي شهرداري در طرح کلي پيشنهادي قابل دريافت بوده و همچنين کد مميزي شهرداري در پلاک ياد شده به صورت بارکد قابل شناسايي و دريافت اطلاعات در بارکد کارت ارائه شده قابل رويت و دسترسي بوده ولي هيچگونه ويرايشي از طريق کاربران به غير از شهرداري روي سيستم نرم افزاري قابل اجرا نبوده و فقط شهرداري مجاز به ويرايش در پرونده مربوطه مي باشد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن