آخرین اخبار
کد مطلب: 168610
ترفند دولت براي خالي کردن صندوق توسعه ملي
تاریخ انتشار : 1396/11/01 12:19:26
نمایش : 269
عضو کميسيون تلفيق بودجه گفت: دولت در لايحه بودجه سال ۹۷ محل تامين اعتبارات مورد نياز مربوط به بنيه دفاعي، شيوه هاي نوين آبياري و کشاورزي، صندوق هاي بازنشستگي را صندوق توسعه قرار داده است.
به گزارش بام ايران خبر ؛ محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت درلايحه بودجه امسال برخلاف مصالح اقتصادي محل تامين اعتبارات مربوط به مسائل مهم کشور را صندوق توسعه ملي قرارداده بود .اين درحالي است که مصالح اقتصادي کشور اقتضا مي کند هرسال سهمي از درآمد هاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود تا به ارائه تسهيلات جهت رونق اقتصادي وتقويت سرمايه گذاري در بخش توليد اختصاص يابد.

نماينده مردم چناران و طرقبه با بيان اينکه اگر نظر دولت تصويب شود در سال ۹۷بيش از آنچه که از درآمدهاي نفتي وارد صندوق توسعه ملي براي تقويت اقتصاد ورونق توليد مي شود ازاين صندوق براي مصارف جاري برداشته خواهد شدوچيزي براي توليد کنندگان بخش صنعت وکشاورزي باقي نخواهد ماند.ايشان افزود: دولت در لايحه بودجه منابع صندوق توسعه ملي را خرج کرده وبنا دارد نيازها وهزينه جاري برخي از دستگاه ها از اين صندوق بردارد.

عضو کميسيون تلفيق مجلس گفت: با اين کار از يک سو از بودجه عمومي، اعتباري به آن دستگاه ها اختصاص نمي دهد و از سوي ديگر نمايندگان را وادار مي کند برخلاف سياست هاي کلي نظام و دستور مقام معظم رهبري برداشت از صندوق توسعه ملي را تصويب کنند و براي کسب مجوز از رهبري نيز پافشاري نمايند.

دهقان افزود : دولت در لوايح بودجه سال هاي اخير دست اندازي هايي به صندوق توسعه ملي داشته است که اين امر در سال ۹۷ به اوج خودرسيده است.

وي خاطرنشان کرد : دولت در لايحه بودجه سال ۹۷ محل تامين اعتبارات مورد نياز مربوط به بنيه دفاعي، شيوه هاي نوين آبياري و کشاورزي، صندوق هاي بازنشستگي که بايد از محل بودجه هاي جاري کشور تامين شود را صندوق توسعه ملي قرار داده است تا با فشار نمايندگان مجوز براي برداشت از صندوق توسعه ملي براي هزينه در بودجه جاري اخذ شود.

دهقان اين رفتار دولت را مغاير با شعارهاي رئيس جمهور مبني برحمايت از توليد واشتغال دانست و گفت: اين اقدامات با شعار دولت مبني بر ايجاد رونق و اشتغال سازگار نيست. براي ايجاد رونق بايد صندوق توسعه ملي فعال باشد. هدف از ايجاد صندوق توسعه ملي اين بوده است که به بخش خصوصي براي رونق اقتصادي وام داده شود. اشتغال با حرف ايجاد نمي شود. اشتغال با رونق بخش خصوصي ايجاد مي شود. وقتي به بخش خصوصي وام داديد، رونق ايجاد مي شود. علت عمده تعطيلي کارخانجات، عدم وجود تسهيلات و نقدينگي است. بايد به کارخانجات تسهيلات مالي داد که از محل صندوق توسعه ملي قابل تأمين است.

عضو کميسيون تلفيق با تأکيد بر اينکه برداشت از صندوق توسعه ملي براي بودجه سال جاري خلاف شعارهاي دولت براي ايجاد اشتغال و توسعه ملي و خلاف سياست هاي کلي نظام است، اظهار داشت: اگر قرار باشد هرچه پول به صندوق توسعه ملي مي رود هزينه جاري کشور شود ديگر وجود صندوق توسعه ملي لزومي ندارد.

ايشان گفت دولت نظام ونمايندگان را دريک دوراهي قرار داده است يک راه اينست که صندوق توسعه ملي بي خاصيت شود واقتصاد اشتغال درکشور عملا خسارت ببيند واعتباري که سهم بخش خصوصي است صرف هزينه هاي عمومي شود .راه ديگر هم اينست که مسائل مهمي چون اعتبار بودجه دفاعي ومسايل مهم ديگر دچار آسيب شود .

وي افزود: هرچه تا امروز در صندوق توسعه ملي ذخيره شده بود، خرج شده است. پيش از اين حساب ذخيره ارزي براي کمک به رونق اقتصادي ايجاد شده بود که به خاطر دست درازي هاي دولت ها تعطيل شد. رهبر معظم انقلاب براي تقويت بخش خصوصي، صندوق توسعه ملي را ايجاد کردند اما دولت کاري کرده است که صندوق توسعه ملي نيز به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار شود.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن