آخرین اخبار
کد مطلب: 168594
روحاني در اتحاديه بين المجالس اسلامي:
کشورهاي اسلامي اختلافات را کنار بگذارند
تاریخ انتشار : 1396/10/26 12:04:56
نمایش : 243
رئيس جمهور با بيان اينکه راه مقابله با چالش ها در جهان اسلام نگاه به قدرت هاي خارجي نيست، گفت: ارتباط و تبادل نظر و همکاري ميان کشورهاي اسلامي بايد شکل نهادينه تري به خود بگيرد.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از  خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحاني در افتتاحيه بين المجالس اسلامي، گفت: در آغاز مايلم مراتب خشنودي خود را از حضور همه مسئولين و مقامات مجالس اسلامي در اين نشست ارزشمند اعلام کنم و مقدم کليه مهمانان گرامي را به جمهوري اسلامي ايران خوشامد بگويم.

وي افزود: در شرايط بسيار حساس کنوني دنياي اسلامي بدون ترديد حل بخش عمده اي از مشکلات کشورهاي ما در گرو مشارکت واقعي و منصفانه مردم در امور جاري کشورمان است و همين مهم نقش مجالس قانون گذاري که در حقيقت نماد حضور و مشارکت مردم در تمشيت امور خود مي باشد را به خوبي اشکار مي سازد.

رئيس جمهور با اشاره به نقش اتحاديه بين المجالس اسلامي در ايجاد وحدت گفت: بي ترديد تداوم اين چنين نشست هايي آثار پر برکتي براي تقويت روح برادري و توسعه در جهان اسلام و هماهنگي امت اسلامي در سطح جهان به جاي خواهد گذاشت.

وي با اشاره به چالش هاي جهان اسلام گفت: تلاش قدرت هاي خارجي براي سلطه بر امور داخلي مسلمانها، فقر و مشکلات اقتصادي و توسعه نيافتگي و اختلافات ميان کشورهاي اسلامي از جمله اين چالش هاست.

روحاني گفت: راه مقابله با اين چالش ها نگاه به قدرت هاي خارجي نيست. اين قدرت ها صرفا به فکر منابع خود آنهم با هزينه ديگران هستند. آنها در جهت کاهش آلام ديگران قدمي برنداشته و نخواهند داشت. با فروش تسليحات مرگبار به کشورهاي مختلف که منجر به مسابقه تسليحاتي مي شود و ايجاد اختلاف بين کشورهايي براي ادامه سلطه جويي خودشان از جمله اقدامات آنها براي ماندن در منطقه است.

وي افزود: براي يافتن راه حل نگاه ما بايد به درون باشد نه به بيرون. بايد به اتکا به ظرفيت ها و توانمندي هاي دروني مشکلات را از پيش رو برداريم. اين نکته به معناي انزواطلبي نيست. ما حامي تعامل سازنده اما از موضع برابر جهان اسلام با ديگران هستيم که در آن جايي براي استثمار و استعمار و دخالت در امور داخلي ديگران نباشد.

روحاني گفت: برخي قدرت ها تمايلي به روابط سازنده و برابر با ديگران ندارند. نگاه آنها به ديگران نگاه از بالا به پائين است و در پي روابط يک طرفه و البته به نفع خودشان هستند.

رئيس جمهور ادامه داد: ما بايد اختلافات خود را کنار بگذاريم و با هم افزايي و اتکا به ظرفيت هاي داخلي، بهره گيري از ظرفيت هاي انساني و اجتماعي و منابع غني خود وابستگي به بيگانگان را کاهش دهيم و در جهت بالندگي و توسعه روز افزون جهان اسلام حرکت کنيم.

وي تصريح کرد: ما بايد اين باور را در خود تقويت کنيم که تنها از طريق عدم اتکا به بيگانگان و همبستگي بيشتر امت اسلامي قادر خواهيم بود بر معضلات جهان اسلام فائق آئيم.

روحاني عنوان کرد: جهان اسلام هرگز خود را باز نخواهد يافت مگر آنکه ملل مسلمان کفايت و شايستگي خود را براي برخورداري و ارتقاء حاکميت مردم در عمل به اثبات برساند و در سايه امنيت اجتماعي و سياسي و شکوفايي اقتصادي بتوانند براي همه طبقات و اقشار مختلف رفاه را به ارمغان بياورند.

وي اضافه کرد: نخستين گام در رسيدن به اين مقصود داشتن منطقه اي آرام و روابط خارجي صلح آميز است. هيچ کشوري نمي تواند زماني که در منازعات و کشمکش هاي خارجي گرفتار است به توسعه داخلي خود اهتمام کند.

روحاني ادامه داد: هيچ کشوري نمي تواند مشکلات دروني خود را از طريق لشگرکشي هاي خارجي حل کند و برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي خود را همزمان با بمباران و کشتار ملت هاي همسايه پيش ببرد.

رئيس جمهور گفت: خشونت ورزي در بيرون از مرزها و فرافکني مشکلات داخلي به بيرون نمي تواند ظرفيت افراطي گري و خشونت را در داخل از ميان بردارد. به عکس مبارزه با فقر، تبعيض، ايجاد فرصت هاي برابر براي شهروندان فارغ از جنسيت، قوميت و مذهب در داخل اين کشورهاست که مي تواند ريشه هاي خشونت و افراطي گري را بخشکاند.

وي اظهار کرد: اين هدف مهمي است که مجلس ما به عنوان مجمع نمايندگان مردم مي توانند نقش مهمي را در تحقق آن ايفا کنند. در اين راستا پيشنهاد مي کنم ارتباط و تبادل نظر و همکاري ميان اعضاي مجالس کشورهاي اسلامي شکل نهادينه تري به خود بگيرد تا نمايندگان بتوانند نه تنها در چنين مجامعي بلکه در سطح کميسيون هاي تخصصي به صورت دوره اي منظم با همپايان خود درباره مشکلات و راه حل هاي آن به گفتگو بپردازند.

روحاني تاکيد کرد: کشورهاي اسلامي امروزه بيش از هر زمان ديگر به توجه و استقرار مردم سالاري در کشورهاي خود نياز دارند. جهان غرب گمان مي کند که ميان اسلام خواهي و مردم سالاري نسبتي وجود ندارد و به همين بهانه به خود اجازه مي دهد تا صورت هاي تازه استعمار را به کشورهاي اسلامي تحميل کند.

وي اظهار کرد: ما به عنوان مسلمان بايد ميراث عظيم فقهي، شرعي، تاريخي خود را پاس بداريم. ايجاد حکومت هاي مردم سالار در چارچوب موازين اسلامي از يک سو سبب مي شود که حضور سياسي و اجتماعي دين شکل قانوني و مردمي به خود بگيرد و از سوي ديگر ميراث ديني و اسلامي را به بهترين وجه آئين دار و استوار کند.

رئيس جمهور ادامه داد: براي ما بهترين الگو در مردمي بودن حکومت، شيوه حکومت داري پيامبر اسلام است. در الگوي متعالي حکومت داري نبوي اگرچه آن بزرگوار از جايگاه وحي و عصمت الهي برخوردار بود و همه مومنان به آن پيامبر رحمت، کلام وي را برخاسته از وحي الهي مي دانستند و امروز هم مي دانند، اما ايشان در مقام زمامدار و حاکم همواره با مردم مشورت مي کردند و حتي گاهي اعتراضات آنها را با روي خوش مي شنيدند و پاسخ مي دادند.

روحاني گفت: در حکومت موعود جهاني هم اگر چه خاستگاه آن هدايت و عصت الهي است اما اقبال و استقبال مردم است که آن را استقرار خواهد بخشيد. ما هم که وظيفه تحقق ميراث نبوي را به دوش گرفته ايم، با اعتقاد عميق به آموزه هاي وحياني، مردمي بودن نظام مان را بايد در بازکردن سينه هاي مان به روي نظرات و انتقادات مردم تحکيم ببخشيم.

روحاني تقويت مردمسالاري و توجه به نظرات مردم را مهمترين راهبرد براي مقابله با جهان غرب دانست و گفت: ما با صندوق هاي راي، با تريبون هاي پارلماني، مطبوعات، رسانه ها و شبکه هاي آزاد خود به غرب اعلام مي کنيم هيچ نيازي به دخالت شما نداريم.

رئيس جمهور گفت: ما در داخل و خارج از جهان اسلام با هم صلح و مصالحه مي کنيم و مشکلاتمان را حل مي کنيم. هيچ کشور اسلامي را رقيب خود نمي دانيم و معتقديم حتي با کشورهايي که با آنها اختلاف نظر داريم، مي توانيم بر مبناي احترام متقابل گفتگو و همکاري کنيم. البته متاسفانه برخي کشورها مسير را اشتباه مي روند و تحت القاي آمريکا و رژيم صهيونيستي به شکاف در ميان امت اسلامي دامن مي زنند.

وي افزود: متاسفانه برخي کشورها دوام خود را در جنگ افروزي و دامن زدن به اختلافات مي دانند. قطعا آنها هيچ گاه نمي خواهند که دوست مردم ستمديده باشند.

روحاني مهمانان کنفرانس را خطاب قرار داد و گفت: اين کنفرانس در شرايطي برگزار مي شود که به لطف خدا خطر افراطي گرايي داعش که قرائتي نادرست از اسلام را بنيان گذاشته بود، به شدت تضعيف شده اند و ان شاء الله به زودي شاهد نابودي کامل آنها خواهيم بود.

رئيس جمهور تصريح کرد: جمهوري اسلامي ايران از ابتداي تولد اين گروه هاي تروريستي در صف مقدم مبارزه با آنها بود و با بهره گيري از تجارب خود در گذشته به ديگران نيز در اين مسير کمک خواهد کرد.

وي افزود: ما به دعوت دولت هاي عراق و سوريه مستشاران نظامي خود را به آن کشورها فرستاديم و در کنار مردم اين دو کشور مسلمان و برادر با تروريسم تکفيري مبارزه نموده و مانع دست اندازي آنها به کشورهاي ديگر شده ايم. اميدواريم با همکاري کليه دولت هاي اسلامي، ريشه افراط و افراطي گرايي در جهان و جهان اسلام به کلي خشکانده شود و تمام سرمايه امت اسلامي به جاي مقابله با اين گونه تهديدات مخرب، در مسير سعادت و رفاه مردم مسلمان قرار بگيرد.

رئيس جمهور تصريح کرد: ابتکار جمهوري اسلامي ايران در بسيج جامعه جهاني براي مبارزه با تروريسم و افراطي گري تحت عنوان جهان عليه افراطي گري و خشونت با اجماع جامعه جهاني روبرو شد.

روحاني افزود: يکي از مزاياي اصلي شکست جريان افراطي و خشونت طلب داعش، بازگشت موضوع فلسطين به جايگاه اصلي خود به عنوان اولويت اول دستور کار سياسي امت اسلام است.

وي مهمترين علت برهم خوردن ثبات و امنيت منطقه را تداوم اشغالگري و حمايت جانبدارانه و بي دريغ دولت آمريکا از رژِيم صهيونيستي دانست و گفت: حمايت هاي آمريکا از رژيم صهيونيستي موجب محروم ماندن ملت مظلوم فلسطين از حقوق اوليه خود در تشکيل دولت مستقل فلسطيني به پايتخت قدس شريف است.

رئيس جمهور تاکيد کرد: ضروري است موضع قاطع جهان اسلام در مردود شمردن تصميم زشت رئيس جمهور آمريکا در اعلام انتقال سفارت خود به قدس شريف تا پس گرفتن آن ادامه يابد. اقدام رئيس جمهور آمريکا نقض آشکار قطعنامه هاي سازمان ملل است که حتي از سوي متحدان راهبردي آنها نيز در جهان غرب مورد انتقاد جدي قرار گرفته است.

روحاني ادامه داد: رژيم صهيونيستي از اينکه موضوع فلسطين دوباره به موضوع اصلي جهان اسلام تبديل شده ناخرسند است و تلاش مي کند با طرح موضوعات واهي، اولويت اول جهان اسلام که همان فلسطين و قدس است به فراموشي سپرده شود.

وي تصريح کرد: توطئه هاي جديد عليه فلسطين، قدس و جهان اسلام تاکنون براي بانيان آن نتيجه معکوس داشته و لذا شاهد انتفاضه و حرکت جديد ملت فلسطين عليه رژيم صهيونيستي و حاميان آن هستيم. اطمينان دارم که امت اسلام و دولت هاي اسلامي موضوع قدس را به عنوان قبله اول مسلمين هرگز فراموش نخواهند کرد و براي بازگشت کليه فلسطينيان به سرزمين مادري خود و تشکيل دولت فلسطين تلاش خود را مضاعف خواهند کرد.

رئيس جمهور پرسش محوري از نمايندگان جهان اسلام که در اين کنفرانس جمع شده اند را اين دانست که چه اقدامي را براي افزايش وحدت و برادري در جهان اسلام انجام مي دهند و پاسخ داد: رهبران و مقامات سياسي کشورهاي اسلامي بايد براي تقويت روحيه برادري و اتحاد توسعه محور اقدام کنند. مهم آن است اتحاديه مجالس کشورهاي اسلامي نسبت به شناسايي درست ريشه ها و علل مشکلات موجود اقدام کنند و با عزمي استوار درصدد کمک و نقش آفريني موثرتر براي مقابله با مشکلات برآيند.

روحاني در پايان تاکيد کرد: همه ما بايد تلاش کنيم تا در عرصه داخلي و خارجي، فرقه گرايي، افراط گرايي، جنگ طلبي، نفرت جويي و خودمحوري، نفع پرستي، تعصب و جاهليت را با عناصر مثبتي همچون خوداتکايي، همزيستي، بردباري، هم افزايي، وحدت و خردورزي جايگزين کنيم. در اين راستا جمهوري اسلامي آمادگي خود را براي همکاري با شما که رهبران تاثيرگذار جهان اسلام هستيد، اعلام مي کند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن