آخرین اخبار
کد مطلب: 168520
معاون برنامه ريزي سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختياري:
هم اکنون در کشور با کمبود منابع و نياز روبه رشد مواجه هستيم
تاریخ انتشار : 1396/10/11 09:32:14
نمایش : 151
معاون برنامه ريزي سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختياري گفت: هم اکنون درکشور باکمبود منابع ونياز رو به رشد مواجه هستيم واساساًاقتصاد مقاومتي چيزي بجز اقتصاد علمي وصحيح نيست.
به گزارش بام ايران خبر؛ عليرضا شجاعي معاون برنامه رزي  سازمان برنامه و بودجه استان چهار محال و بختياري امروز در کارگروه اقتصاد مقاومتي اظهار کرد: رفع موانع توليد از وظيفه واهداف اصلي ما درراستاي اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي مي باشد.

وي تصريح کرد: هدف از دولت در اقتصاد مقاومتي تحرک دراشتغال وخارج کردن واحدهاي توليدي ازرکود مي باشد که سازمان جهادکشاورزي  استان دراين راستا ،تلاش در رفع موانع درتمام بخش هاي توليدي وواحدهاي مرتبط دارد.

شجاعي ،با اشاره به اينکه، گفتمان اقتصاد مقاومتي ايده فردي نبوده و بلکه با توجه به شرايط فعلي کشور برنامه ريزي شده است افزود: هم اکنون در کشور با کمبود منابع و نياز روبه رشد مواجه هستيم

وي،بابيان اينکه، ازويژگي هاي اقتصاد مقاومتي اقتصاد مردمي،درون زا بودن، برون گرا ،عدالت محور ودانش بنيان مي باشد بيان کرد:براي اقتصاد مقاومتي ۲۴بند تعريف شده است که تمام بندها اين ۵ويژگي را دارا مي باشند.

دکتر شجاعي ،گفت: در کارگروههاي اقتصاد مقاومتي با ساختار جديد، کشف ظرفيت هاي جديد اقتصادي وتسهيل گري براي عملياتي شدن آنها انجام خواهد شد.

انتهاي پيام/530ب
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن