آخرین اخبار
کد مطلب: 168508
نارضايتي اهالي شمس آباد از جابه جايي تابلو خيابان شهيد اميري
تاریخ انتشار : 1396/10/07
نمایش : 177
تابلو خيابان شهيد اميري در شمس آباد جابه جا و به محله اي ديگر انتقال يافت.
به گزارش بام ايران خبر؛ يکي از خيابان هاي شمس آباد چند سالي  به اسم شهيد اميري شناخته شده بود

اما طي چند روز اخير اين تابلو جابه جا و به محله ديگر انتقال يافت که موجب نارضايتي تعدادي از هم محله اي هاي آن منطقه گشت.

و به جاي نام شهيد اميري  خيابان به اسم جهانبين تغيير نام يافت

خبرنگار بام ايران خبر اين مطالبه مردمي را پيگيري کرد و به اين نتيجه رسيد

تغيير نام خيابان شهيد اميري به جهانبين در شمس آباد نارضايتي مردم را در پي داشت

يکي از اهالي خيابان سابق به اسم شهيد اميري در گفتگو با خبرنگار بام ايران خبر اظهار کرد: ما براي جابه جا نکردن تابلو شهيد اميري در محله خودمان خيلي تلاش کرديم اما متاسفانه کسي به حرف ما اهميتي نداد.

وي با بيان اينکه چند نفر از اهالي منطقه تصميم به برداشتن تابلو جهانبين به جاي تابلو شهيد اميري کرده بودند اظهار کرد: ما نميخواستيم تشنجي در محل ايجاد شود و همه کارها از طريق قانون پيش رود.

وي بيان داشت: ما از طريق شوراها اين مسئله را  پيگيري کرديم ولي متاسفانه نتيجه اي نگرفتيم.

وي اذعان داشت: از شوراهاي شهر ميخواهيم که اين مسئله را رسيدگي کرده و تابلو شهيد اميري را به جاي سابق خود برگردانند.
 
نظرسنجي هاي لازم براي جابه جايي تابلو از مردم صورت گرفت

سهراب عليدادي رئيس شوراي شمس آباد در گفتگو با خبرنگار بام ايران خبر اظهار کرد: قبل از جابه جايي تابلو شهيد اميري ما از اهالي منطقه نظر سنجي کرديم و با موافقت اکثر اهالي اقدام به اين جابه جايي نموديم.

وي تصريح کرد: قبل از نصب تابلو شهيد اميري چون اين خيابان منتهي به کوه جهانبين بوده قديمي ها آن را به اسم جهانبين مي شناختند.

عليدادي بيان داشت: ما حق حذف کردن اسم شهيد را نداريم تنها اين تابلو را از يک محله به محله ديگر جابه جا کرده ايم.

وي ادامه داد: تابلو شهيد اميري را در محله فرهنگي و منطقه اي که همه خويشاوندان شهيد اميري ساکن هستند نصب نموده ايم.

عليدادي عنوان کرد: اين خيابان تنها به مدت دو سال به اسم شهيد اميري بوده و قبل از آن به اسم جهانبين نام گرفته بود.


انتهاي پيام/530ب

 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن