آخرین اخبار
کد مطلب: 168473
ورود ممنوع «دوتابعيتي»ها به انتخابات کميته ملي المپيک
تاریخ انتشار : 1396/10/02 09:39:12
نمایش : 220
در آستانه برگزاري انتخابات کميته ملي المپيک حضور برخي افراد در مجمع که حرف و حديث هايي نسبت به دوتابعيتي بودن آنها مطرح بوده، باعث ايجاد حساسيت هايي شده است.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از  خبرنگار مهر، اساسنامه کميته ملي المپيک خيلي صريح بر تابعيت ايراني اعضاي مجمع تاکيد دارد. آن گونه که در تبصره چهارم بخش چهارم (مجمع عمومي - ماده پنج) که در رابطه با ترکيب مجمع است، به صراحت اعلام شده است: کليه اعضاي مجمع بايد «منحصراً» داراي تابعيت ايراني بوده و مشهور به اخلاق نيکو و حسن سابقه در جامعه باشند. 

اين در حالي است که در ميان اعضاي مجمع کميته ملي المپيک هستند افرادي که در رابطه با تابعيت مضاعف آنها صحبت هايي مطرح است و همين مي تواند سلامت برگزاري انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد. 

مسئله منع به کارگيري افراد دوتابعيتي در مناصب حساس دولتي، بحث جديدي در دولت و ورزش نيست. به خاطر همين مسئله و فشارِ نهادهاي نظارتي براي اجراي آن، برخي صندلي هاي مديريتي در مجموعه وزارت ورزش و فدراسيون ها طي يکي دو سال گذشته دستخوش تغييرات اجباري و خارج از بازه زماني شد. بر همين اساس انتخابات پيش روي کميته ملي المپيک هم نبايد از اين حيث ناديده گرفته شود. 

اين در حالي است که در رابطه با برخي اعضاي مجمع کميته المپيک صحبت هايي در مورد دوتابعيتي بودن شان مطرح است مانند مديري که با مجوز کارشناس خبره، عضو مجمع باقي مانده است درحاليکه به دليل بازنشستگي اصلا شرايط کانديدا شدن را ندارد. در اين ميان بحث دوتابعيتي بودن وي که از خيلي وقت پيش هم مطرح است، موجب انتقاد جدي تري به عضويت او در مجمع شده است.

به گزارش مهر، انتخابات کميته ملي المپيک ۲۵ دي ماه برگزار مي شود. قرار است اساسنامه مصوب ۱۳۹۲ همراه با آئين نامه اي که اخيرا به اعضاي مجمع ابلاغ شده است، ملاک برگزاري انتخابات باشد. اين اساسنامه همان اساسنامه اي است که انتخابات چهار سال پيش نيز بر اساس آن برگزار شد اما آن زمان همين «دارا بودن تابعيت منحصرا ايراني» براي معرفي اعضا و کانديدا شدن آنها در مورد برخي ناديده گرفته شد. 

طي اين مدت اما قانون منع به کارگيري افراد دوتابعيتي خيلي جدي تر از قبل عملي شد و اعمال فشار براي اجراي آن، در ورزش هم تاثير خود را داشت. به همين دليل ناديده گرفتن آن براي برنامه ريزي هاي اوليه مهمترين انتخابات ورزش مي تواند موجب حساسيت دوباره برخي نهادهاي نظارتي و ورود آنها شود. 

در هر صورت دعوتنامه انتخابات کميته ملي المپيک براي ۶۲ عضو مجمع ارسال شده است. تنها همين اعضا هستند که مي توانند کانديداي انتخابات شوند. براي ترکيب ۶ نفره هيات اجرايي فقط افراد فعال در رشته هاي المپيکي مي توانند کانديدا شوند اما براي هيات رئيسه (رئيس، ۲ نايب رئيس، دبير و خزانه داري) محدوديتي وجود ندارد و به همين دليل متقاضي براي اين پست ها احتمالا بيشتر هم خواهد بود اما به شرط اينکه طبق اساسنامه افراد دوتابعيتي نباشند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن