آخرین اخبار
کد مطلب: 168417
بودجه سال آينده کشور بودجه اي متفاوت است
تاریخ انتشار : 1396/09/21 08:40:40
نمایش : 463
رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري گفت: بودجه سال 1397 کل کشور يک بودجه متفاوت است.
به گزارش بام ايران خبر ؛ حبيب الله وفايي رئيس سازمان برنامه و بودجان چهارمحال و بختياري  شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي چهارمحال و بختياري تأکيد کرد: به طور کلي در بيان وضع موجود و خلاصه اي از  اقدامات دولت طي 4 سال گذشته لازم است بگويم بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان نخستين لايحه بودجه دولت دوازدهم و مطابق ماده 186 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي که زمان ارائه لايحه بودجه سالانه تا پانزدهم آذر ماه هر سال را مشخص کرده، خوشبختانه در موعد مقرر به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.

وي افزود: پنجمين بودجه دولت تدبير و اميد در حالي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد که اقدامات مؤثر و در نتيجه موفقيت هاي ارزشمندي در حوزه هاي مختلف و  از جمله بازسازي اقتصاد صورت پذيرفت.

وفايي تصريح کرد: رشد اقتصادي دو رقمي، تورم تک رقمي و اشتغالزايي بالاي کل کشور در پايان سال 1395 بخشي از دستاوردهاي دولت يازدهم به شمار مي رود.

وي بيان داشت: موفقيت اين دولت در مهار تورم لجام گسيخته دستاوردي ستودني در حوزه اقتصاد کلان کشور به شمار مي رود و عملکرد شاخص تورم نشان مي دهد نرخ تورم سالانه از سال 1392 روند نزولي داشته و از خرداد 1395 وارد دامنه تک رقمي شده، به طوري که که ميانگين نرخ تورم سالانه منتهي به اسفند 1395 به 8/6 درصد کاهش يافته و در پنج ماهه نخست سال جاري نيز همچنان تک رقمي بوده و نرخ تورم سالانه منتهي به شهريور ماه به 8/7  درصد رسيده است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري اضافه کرد: لازم است اشاره اي داشته باشيم به وضعيت بودجه در سنوات گذشته که براساس آن شاهد درآمدهاي نفتي بالا در نيمه دوم دهه 80 و اوايل دهه 90 بوديم که از يک سو منجر به افزايش منابع عمومي دولت و از همين رو افزايش هزينه ها و افزايش سطح انتظارات مردم از دولت شده و از سويي ديگر انگيزه دولت براي افزايش درآمدهاي پايدار بودجه اي کاهش يافته است.

وي عنوان داشت: شروع تحريم هاي ظالمانه و به دنبال آن کاهش قيمت نفت به نصف در سال هاي اخير منجر به کاهش شديد منابع نفتي قابل دسترس دولت گرديده و از اين رو مي بايست افزايش درآمدهاي پايدار در دستور کار قرار مي گرفت که موفقيت هاي بسيار خوبي نيز در اين زمينه کسب شد.

وفايي اظهار کرد: اعتبارات هزينه اي طي سال هاي 1392 تا 1395 حدود 73 درصد و اعتبارات تملک دارائي هاي سرمايه اي در همين دوره بيش از 90 درصد رشد يافت.

وي ادامه داد: با در نظر گرفتن روندهاي پيش گفته لزوم اصلاحاتي در بودجه 1397 اجتناب ناپذير بوده و لذا به طور اجمال مي توان گفت بودجه سال 1397 بودجه اي متفاوت از بودجه سال هاي گذشته خواهد بود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري در خصوص اهداف کلان بودجه 1397 بيان کرد: تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي، ايجاد 955 هزار فرصت شغلي براي جوانان و از بين بردن فقر مطلق تا پايان برنامه ششم توسعه از جمله اهداف کلان اقتصادي بودجه سال آينده خواهد بود.

وي با اشاره به ويژگي هاي لايحه بودجه سال 1397 يادآور شد: به منظور تحقق اهداف کلان بودجه اصلاحات ساختاري در تدوين بودجه سال آينده ايجاد شده که بودجه ريزي مبتني بر عملکرد، افزايش شفافيت و انضباط بودجه اي و حرکت به سمت تمرکز زدايي از مهمترين اصلاحات مورد نظر بوده است.

وفايي عنوان کرد: توجه ويژه به اولويت هاي برنامه اي و از جمله مسائل مهمي نظير آب، محيط زيست، مقابله با آلودگي هوا و ريزگردها، حمل و نقل ريلي و عمومي، توجه به مسکن و بافت هاي فرسوده از ويژگي هاي ممتاز لايحه بودجه سال آينده خواهد بود.

وي اظهار داشت: توجه ويژه به توليد و اشتغال از طريق اشتغال گسترده با مشارکت عمومي و خصوصي و نيز با توجه به صادرات غيرنفتي از ديگر ويژگي هاي بودجه سال آينده است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري خاطرنشان کرد: عنايت ويژه به عدالت اجتماعي و تلاش براي حذف فقر مطلق و بهبود بهداشت و سلامت مردم يکي از  ويژگي هاي برتر اين بودجه بوده که الزامات مورد نياز براي دستيابي به اين هدف مهم در احکام و جداول بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

وي گفت: در حوزه اعتبارات هزينه اي، هدفمند کردن اعتبارات هزينه اي از طريق برقراري ارتباط بين اعتبارات هزينه اي و اهداف کمي دستگاه، تعيين اعتبارات هزينه اي دستگاه بر مبناي بهاي تمام شده فعاليت ها، افزايش اعتبارات استان ها، انگيزه دارکردن مديران براي افزايش بهره وري و صرفه جويي در اعتبارات از بارزترين ويژگي هاي اعتبارات هزينه اي در لايحه بودجه خواهد بود که براي بار نخست در بودجه هاي سنواتي مورد توجه قرار گرفته است.

وفايي تأکيد کرد: لازم به ذکر است که بودجه تمام دستگاه هاي اجرايي چهارمحال و بختياري سال آينده بر مبناي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد خواهد بود.

وي در خصوص تمرکز زدايي بودجه 1397 افزود: در راستاي تمرکز زدايي و کاهش اختيارات، سهم استان ها در اعتبارات هزينه اي از 4/3 درصد در سال 1396 به 3/24  درصد در سال 1397 افزايش يافته است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري تصريح کرد: در حوزه اعتبارات عمراني نيز سهم استان ها به بيشتر از 30 درصد در سال 1397 مي رسد و تعداد 868 طرح تملک دارايي سرمايه اي ملي به صورت استاني اجرا خواهد شد.

وي با اشاره به بازار کار بودجه 1397 بيان داشت: در حوزه اشتغال با هدف ايجاد 950 هزار فرصت شغلي در کشور، برنامه اشتغال گسترده در سه حوزه اشتغال فراگير، اشتغال عشايري و روستايي و اشتغال حمايتي با محوريت رسته هاي اولويت دار در بخش هاي گردشگري، کشاورزي، صنايع دستي، صنايع تبديلي و تکميلي و همچنين مداخلات سياستي از طريق مشوق هاي بيمه اي سهم کارفرما، کارورزي دانش آموختگان، ظرفيت سازي، توسعه نهادي، کارآفريني و کسب و کار نوآورانه مورد عمل قرار خواهد گرفت.

وفايي اضافه کرد: در همين راستا هدف گذاري لازم بين بخش هاي مختلف اقتصادي و همچنين پيش بيني تأمين منابع مالي مورد نياز با تعيين دستگاه اجرايي متولي به طور دقيق مشخص شده و ابلاغ خواهد شد.

وي عنوان داشت: در سال 1397 سهم هر استان از منابع براي توسعه اشتغال به شوراي برنامه ريزي و توسعه آن استان ابلاغ مي شود تا پس تبيين سياست هاي اشتغال استان سهم شهرستان ها تعيين و ابلاغ گردد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري در خصوص مشارکت عمومي و خصوصي بودجه 1397 اظهار کرد: از جمله نکات بسيار حائز اهميت در زمينه افرايش توليد و اشتغال پايدار در اين بودجه توجه به رويکرد مشارکت عمومي و خصوصي در پروژه هاي عمراني است.

وي ادامه داد: هم اينک تعداد زيادي پروژه هاي نيمه تمام ملي و استاني در بخش هاي مختلف از جمله حمل و نقل، صنعت و معدن، آب، کشاورزي، سلامت، گردشگري و غيره در کشور وجود دارد.

وفايي بيان کرد: تکميل و بهره برداري از اين طرح ها که افزون بر 71 هزار پروژه است مستلزم صرف هزينه هاي بسيار زيادي خواهد بود و زمان بسيار طولاني طول نياز دارد که به اتمام برسند.

وي يادآور شد: به دليل اينکه اهرمي بودن بودجه يکي از ويژگي هاي ممتاز بودجه سال 1397 خواهد بود از طريق مشارکت عمومي در خصوص امکان اتمام آن ها در زمان کمتر و با صرف هزينه کم و بهره وري بيشتر ميسر خواهد بود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري عنوان کرد: از ويژگي هاي برتر بودجه سال آينده در اين زمينه امکان اهرمي کردن منابع بودجه اي از طريق وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات و همچنين امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، بانک ها، بازار سرمايه و تأمين مالي خارجي است.

وي اظهار داشت: از تبعات مثبت حاصل از مشارکت عمومي خصوصي مي توان از منابع حاصل از صرفه جويي در پروژه هاي عمراني و تفويض اختيار و ايجاد انعطاف در شرايط واگذاري، امکان آزاد سازي قيمت براي کالاها و خدمات مرتبط با طرح، ارائه تضامين لازم ازسوي دولت و همچنين امکان تغيير کاربري بعضي از پروژه ها قبل از واگذاري نام برد.

وفايي در خصوص تخصيص اعتبارات عمراني خاطرنشان کرد: در سال آينده رويکرد ويژه دولت در تخصيص اعتبارات عمراني، اعطاء اعتبار به پروژه هاي مشارکت عمومي خصوصي خواهد بود.

وي گفت: به عبارتي اولويت نخست دولت در سال آينده آن دسته از طرح هايي خواهد بود که از محل پروژه هاي مشارکتي به مرحله اجراء در مي آيند.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري تأکيد کرد: پيش بيني شده که در سال آينده افزون بر 68 هزار ميليارد تومان فقط به اين دسته از پروژه ها اختصاص يابد.

وي افزود: بدين صورت که سهم دولت به ميزان 15 هزار ميليارد تومان به صورت قطعي اختصاص مي يابد و در کنار آن اختصاص مبلغ 17 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي و همچنين مبلغ 300 هزار ميليارد ريال از محل بازارهاي پولي و مالي و تنها با آورده بخش خصوصي به ميزان 6 هزار ميليارد تومان افزون بر 68 هزار ميليارد تومان به پروژه هاي مشارکتي اختصاص خواهد يافت.

وفايي تصريح کرد: فهرست اين پروژه ها در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1397 براي اطلاع متقاضيان به چاپ رسيده است.

وي در خصوص عدالت اجتماعي بودجه 1397 بيان داشت: تلاش براي حذف فقر مطلق و بهبود بهداشت و سلامت مردم مهمترين اهداف دولت دوازدهم در بودجه سال آينده خواهد بود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري اضافه کرد: البته در نظر است طي اقدامات سال هاي بعدي و تا پايان برنامه ششم شاهد حذف کامل فقر مطلق در کشور باشيم.

وي عنوان داشت: در گام نخست افزايش پرداخت نقدي مستمري بگيران در ابتداي سال 1397 مهمترين اقدام دولت در اين زمينه خواهد بود.
 
وفايي اظهار کرد: به طور مثال مستمري يک خانوار يک نفره در سال جاري که برابر 53 هزار تومان و يارانه وي 45 هزار و 500 تومان در مجموع 98 هزار و 500 تومان بوده، در صورت تصويب لايحه بودجه 95 هزار تومان از محل افزايش سرانه هدفمندي يارانه ها موضوع تبصره 14 مطابق ماده 79 قانون برنامه ششم دريافت مي کند که در اين صورت جمع دريافتي يک خانوار يک نفره به صورت ماهانه در سال 1397 به 193 هزار و 500 تومان خواهد رسيد.

وي ادامه داد: به عبارتي ساده تر يک خانوار يک نفره ماهانه 193 هزار و 500 تومان ماهانه دريافت خواهد کرد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري بيان کرد: به همين ترتيب يک خانوار پنج نفره که مستمري 100 هزار توماني دريافت مي کند به علاوه يارانه هاي سال 1396 که برابر 227 هزار و 500 تومان است و در حال حاضر مبلغ 327 هزار و 500 تومان دريافت مي کند، مبلغ 365 هزار تومان نيز از محل افزايش سرانه هدفمندي دريافت مي کند که در مجموع در سال 1397 هر ماه برابر 692 هزار و 500 تومان دريافت خواهد کرد.

وي يادآور شد: در گام دوم کاهش فقر مطلق از طريق تحت پوشش قرار دادن تمام افراد با در آمد کمتر از ميزان مستمري نهادهاي حمايتي عملياتي خواهد شد.

وفايي عنوان کرد: پيش بيني مي شود بين 600  تا 800 هزار خانوار مشمول دريافت مابه التفاوت شوند که اين خانوارهاي جديد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي قرار مي گيرند.

وي اظهار داشت: همچنين کودکان شيرخواره رها شده، انواع معلولان متقاضي کمک و کودکان کار مي توانند در شمول اين طرح قرار گيرند که با فرض تحت پوشش قرار گرفتن 700 هزار خانوارهاي جديد و با فرض صفر بودن درآمد فعلي آن ها ميزان پرداختي فوق خانوارهاي تحت پوشش موجود و خانوارهايي را که جديد ثبت نام مي کنند را راستي آزمايي مي کند و بر آن اساس خانوارهايي که شرايط لازم را ندارند حذف خواهد کرد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري خاطرنشان کرد: از اين رو در سال آينده با عنايت به ملاحظات اقتصادي کشور و کاهش تعداد از يارانه بگيران يک بانک اطلاعاتي افراد واجد شرايط تهيه و افراد مورد نظر شناسايي خواهند شد.

وي گفت: سپسس براساس معيارهاي مربوطه افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) پالايش مي شوند و در صورت تأمين منابع مالي خط مستمري تا حذف خط فقر مطلق افزايش خواهد يافت.

وفايي تأکيد کرد: در اين زمينه علاوه بر پرداخت مستمري ماهانه، دولت منابعي را در برنامه توسعه اشتغال خود صرف تأمين يارانه براي ايجاد اشتغال حمايتي براي افراد تحت پوشش قرار خواهد داد.

وي در خصوص نهاد سازي بودجه سال 1397 افزود: براي اجراي سياست هاي هدفمندي يارانه ها قرار است سازمان هدفمندي يارانه ها در سال آينده به صندوق رفاه اجتماعي با مأموريت حذف فقر مطلق ايجاد شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري تصريح کرد: بديهي است بخشي از منابع ناشي از حذف يارانه بگيران متمکن صرف حذف فقر مطلق و بخشي صرف بهبود بهداشت و سلامت آحاد جامعه مي شود.

وي درباره جمع بندي بودجه سال 1397 بيان داشت: در بودجه سال آينده با هدف کمک به توليد و اشتغال به بخش هاي گردشگري،صنعت، معدن، کشاورزي، صنايع دستي، آي تي، آي سي تي، و حمل و نقل عمومي و ريلي توجه ويژه شده است.

وفايي اضافه کرد: ضمن اينکه به مقوله صادرات غيرنفتي از طريق مشوق هاي لازم توجه شده است.

وي عنوان داشت: در اين بودجه به اولويت هاي برنامه اي از جمله آب، محيط زيست، حمل و نقل عمومي و ريلي و بافت هاي فرسوده توجه گرديده است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري اظهار کرد: تنوع در تأمين منابع مالي براي پروژه هاي عمراني و تجهيز حداکثري منابع در اين زمينه در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و بر اين مبنا علاوه بر منابع عمومي و در آمدهاي اختصاصي، از محل منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانکي براي پروژه هاي مشارکتي نيز استفاده خواهد شد.

وي ادامه داد: بخشي از منابع نيز قرار است به عنوان آورده بخش خصوصي براي پروژه هاي مشارکتي مورد استفاده قرار گيرد.

وفايي بيان کرد: ايجاد فرصت هاي شغلي و توجه به عدالت اجتماعي از ديگر ويژگي هاي بارز اين بودجه خواهد بود که در کنار هدفمندي يارانه ها براي نخستين بار از زمان اجراي آن تاکنون و استفاده منابع حاصله در جهت کاهش فقر مطلق و بهداشت و سلامت جامعه بودجه سال 1397 را از ساير بودجه ها متمايز مي سازد.

انتهاي پيام/530ب
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن