آخرین اخبار
کد مطلب: 166702
موانع قانوني سرمايه گذاري در بناهاي تاريخي
تاریخ انتشار : 1395/10/13 11:39:34
نمایش : 424
مديرعامل صندوق احيا و بهره برداري از بناهاي #تاريخي از موانع قانوني بر سرراه #سرمايه گذاري در بناهاي تاريخي انتقاد کرد.

به گزارش بام ايران خبر ؛ انتقاد محمدرضا پوينده در جريان نخستين نشست بهره برداران و سرمايه گذاران بناهاي تاريخي سراسر کشور مطرح شد. مديرعامل صندوق احيا در اين نشست با طرح اين توقع که سرمايه گذار در اين حوزه بايد تکريم و موانع از پيش پاي اين قشر حذف شود، گفت: «متاسفانه در شرايطي که مقامات عاليه نظام تا اين حد به مبحث گردشگري توجه دارند، بوروکراسي هاي اداري و موانع متعدد امکان بسياري از تحرکات را سلب کرده است.»

وي افزود: «ظرفيتي که قانون گذار در صندوق احيا ايجادکرده، يک ظرفيت بزرگ و قابل توجه است که متاسفانه موانع مختلفي مانند آيين نامه ها، قوانين، تبصره ها و... اين ظرفيت را از کار انداخته اند و نمي گذارند کار جلو برود.»

اين مقام مسوول با تاکيد بر اينکه بايد جايگاه سرمايه گذاران بناهاي تاريخي به رسميت شناخته شود، خاطرنشان کرد: «ما در کميسيون اقتصادي دولت براي حذف ضمانتنامه هاي ده درصدي جلساتي برگزار کرديم و به نتايجي هم رسيديم که همچنان در حال پيگيري است.» پوينده ابراز اميدواري کرد که اين دست تلاش ها در آينده منجر به تسهيل شرايط سرمايه گذاري در بناهاي تاريخي و آسان شدن کار بهره برداران اين حوزه شود.

وي همچنين از توافق با معاونت سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي براي پرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي به سرمايه گذاران بناهاي تاريخي خبر داد و خواستار جدي گرفتن استانداردهاي لازم در خدمات ارائه شده در بناهاي تاريخي شد. مديرعامل صندوق احيا در اين باره تصريح کرد: «افزايش کيفيت خدمات و رضايتمندي گردشگران و بازديدکنندگان از اين بناها يکي از فاکتورهاي مهم براي تضمين فعاليت در اين عرصه است.»

پيشنهاد تشکيل اتاق فکر سرمايه گذاران احيا

در ادامه نشست، عضو هيات مديره صندوق احيا نيز پيشنهاد داد اتاق فکر سرمايه گذاران و بهره برداران بناهاي تاريخي در قالب هايي چون اتحاديه، کانون يا شرکت سرمايه گذاري شکل بگيرد تا بتواند در اموري همچون تهيه نقشه راه، دسترسي به راه هاي نوين تامين مالي، بازاريابي بين المللي، تدوين دوره هاي مديريتي اين صنعت و حل مشکلات صنفي به عنوان مجموعه اي غيردولتي ايفاي نقش کند.

نصرت الله تاجيک براي اجرايي کردن اين پيشنهاد نيز خواستار تشکيل يک کميته پيگيري شد. اين پيشنهاد البته مورد تاکيد عضو شوراي فني صندوق احيا نيز قرار گرفت. محسن امامي با اشاره به لزوم ايجاد يک مجموعه منسجم غيردولتي براي بهره برداران بناهاي تاريخي، اين کار را زمينه ساز تبادل ايده ها و تجارب، همچنين بهبود شرايط کسب وکار و افزايش استاندارد عمليات احيا و خدمات رساني در بناهاي تاريخي دانست.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن