آخرین اخبار
کد مطلب: 166695
آخرين وضعيت طلاق و ازدواج در استانها
کاهش رشد نسبت طلاق به ازدواج در۱۸استان/وضعيت۳استان روبه بحران است
تاریخ انتشار : 1395/10/13 11:11:33
نمایش : 343
مديرکل دفتر امور آسيبهاي اجتماعي وزارت رفاه گفت: ميزان طلاق در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ رشد ۶ درصدي داشته است، در حاليکه رشد اين شاخص در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ بيش از ۱۲ درصد بوده است.

به گزارش بام ايران خبر ؛ روزبه کردوني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۹۴ به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج در کشور ۲۴ طلاق ثبت شده که نسبت به سال ۹۳ رشد ۶ درصد را نشان مي دهد، در حاليکه رشد اين شاخص در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ بيش از ۱۲ درصد بوده است که اين امر بيانگر اين است که ميزان رشد نسبت طلاق به ازدواج در کشور کنترل شده است.

وي در خصوص وضعيت تغييرات نسبت طلاق به ازدواج در استان هاي کشور توضيح داد و گفت: در استان ها تهران، فارس و سمنان نسبت طلاق به ازدواج کاهش يافته است، به نحوي که در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ ما شاهد رشد منفي اين نسبت بوده ايم. اين موضوع نشان دهنده آن است که استان تهران اگرچه در سال ۹۳، بيشترين ميزان رشد را نسبت طلاق تجربه کرده است اما در سال ۹۴ با رشد منفي ۷ درصد مواجه شده است.

وي افزود: همچنين استان سمنان با تجربه رشد ۷ درصدي طي سال هاي ۹۲-۹۳، به رشد منفي ۰.۴ در سال هاي ۹۳-۹۴ رسيده است. استان فارس نيز علاوه بر آنکه طي سال هاي ۹۲-۹۳ روند کاهشي را در اين ميزان طي کرده است، در سال ۹۴ نيز اين روند کاهنده ادامه يافته است. در هر سه اين استان ها هم تعداد خام طلاق و هم تعداد ازدواج در آنها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ کم شده است.اما ميزان اين نوسانات در شيب کاهش نسبت طلاق اثرگذار بوده است. در تهران حدود ۸ درصد کاهش در آمار طلاق و ۰.۳ درصد کاهش در امر ازدواج را شاهد بوده ايم. ميزان کاهش نسبت طلاق در اين استان حدود ۷.۵ درصد بوده است.

کاهش چشمگير طلاق در قم نسبت به سال ۹۳

کردوني در ادامه گفت: استان قم که در سال ۹۳ چهارمين استان با بيشترين ميزان طلاق در کشور محسوب مي شده است و با رشد ۳۰ درصدي طي سال هاي ۹۲-۹۳ مواجه بوده است، در سال ۹۴ رشد فزاينده طلاق اين استان به شدت کنترل و شاهد رشدي کمتر از ۱ درصد بوده است. استان هرمزگان نيز اگرچه طي سال هاي ۹۲-۹۳ رشدي فزاينده معادل ۳۷ درصد را داشته اند طي سال هاي ۹۳- ۹۴ با شيب قابل تاملي کنترل و با ميزان رشد اين شاخص در آن حدود ۳۰ درصد کاهش يافته است. 

کنترل شاخص طلاق در سال ۹۴ در برخي استانها

مدير کل دفتر امور آسيب هاي اجتماعي وزارت رفاه تاکيد کرد: نکته حايز اهميت آن است که در سال ۹۴ شاهد کنترل رشد نسبت طلاق به ازدواج در برخي استان ها مانند خراسان رضوي، يزد، اردبيل، گلستان، آذربايجان غربي، شرقي، قزوين، اصفهان، مرکزي و گيلان هستيم. رشد نسبت طلاق به ازدواج در استان هايي مانند، تهران، گيلان، قم، مرکزي و خراسان رضوي که در سال ۹۳ با بحراني ترين وضعيت در شاخص طلاق مواجه بوده اند، نيز کنترل شده است.  

کردوني افزود: در استان سيستان و بلوچستان اگرچه طي چندين سال اخير استاني با کمترين نسبت طلاق به ازاي صد ازدواج محسوب مي شده است، اما در سال ۹۴-۹۳ با رشد ۱۱ درصدي طلاق و  کاهش ۳ درصدي ازدواج مواجه بوده که اين امر رشد حدود ۱۴ درصد در نسبت طلاق به ازاي صد ازدواج را در سيستان و بلوچستان به همراه داشته است. 

وي افزود: در استان خوزستان نيز که طي سال هاي ۹۲-۹۳  شاهد رشد کاهنده نسبت طلاق به ازدواج بوده ايم اما در مجموع مي توان اذعان داشت در اين استان نسبت طلاق به ازدواج در سه سال اخير روند تثبيت شده اي را طي کرده است.

افزايش قابل توجه طلاق در سه استان

مدير کل دفتر امور آسيب هاي اجتماعي وزارت رفاه با اشاره به اينکه در سال ۱۳۹۴رشد نسبت طلاق به ازدواج در ۱۸ مورد از استان هاي کشور که بيش از نيمي از استان هاي کشور هستند، کنترل شده است، اظهار داشت : البته در سه استان کشور نيز نسبت طلاق به ازدواج با شيب قابل توجهي افزايش يافته است که اگر اين امر کنترل نشود وضعيت اين استان ها در سالهاي آتي با بحران روبرو خواهد شد.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن