آخرین اخبار
کد مطلب: 166665
سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس؛
جايگاه بيمه ها با محوريت وزارت بهداشت بايد ارتقاء يابد
تاریخ انتشار : 1395/10/08 11:48:37
نمایش : 353
سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس، يکي از مهم ترين راهکارهاي رفع چالش هاي طرح تحول سلامت را توانمند سازي و تخصصي شدن نظام سياستگذاري بيمه و استقرار آن در وزارت بهداشت عنوان کرد.
به گزارش بام ايران خبر به نقل از خانه ملت، محمد نعيم اميني‌فرد افزود: اين اقدام براساس سياست هاي وزارت بهداشت مي تواند کارآمد باشد و به معناي تعدد صندوق هاي بيمه نيست، در وضعيتي که برنامه هايي همچون گسترش نظام ارجاع يا پزشک خانواده و تشکيل پرونده سلامت الکترونيک براي افراد از سوي اين وزراتخانه انجام شده و همه اينها به توانمندي بيمه ها کمک مي کند.

وي تاکيد کرد: در اقتصاد سلامت جايگاه بيمه ها با محوريت وزارت بهداشت بايد ارتقاء يابد.

اميني فرد با اشاره به نامه نمايندگان مجلس به رئيس جمهور براي تامين منابع مالي طرح تحول سلامت، گفت: با توجه به اظهارات مطرح شده در يک ماه اخير ترديدها درباره ادامه موفقيت آميز اين طرح موجب نگراني نمايندگان مجلس شد براي همين نمايندگان زيادي پيش قدم شدند تا با نوشتن نامه اي به رئيس جمهور مشکلات به وجود آمده براي اين طرح را برطرف کنند.

سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: اين نامه نوعي هشدار و جلب توجه عالي ترين مقام اجرايي کشور نسبت به اين موضوع است. از سوي ديگر، اقدام هايي همچون افزايش منابع مالي اين طرح نيز با هدف حمايت مجلس از آن بوده است، با اين توضيح که پيشنهاد دولت در متمم بودجه پنج هزار ميليارد تومان بود که ما آن را به هشت هزار ميليارد تومان افزايش داديم.

وي درباره ديگر راهکارهاي رفع مشکلات حوزه سلامت توضيح داد: طبق قانون هر سازمان و صندوقي مرتبط با نظام سلامت بايد ۹ بيست و هفتم منابع مالي خود را به سلامت اختصاص دهد که براي ادامه قوي تر طرح تحول سلامت بايد اين موارد نيز اجرا شود. از سوي ديگر، منابع بيمه سلامت هم بايد افزايش يابد.

اميني فرد اظهاراميدواري کرد که با توجه به حمايت اکثريت نمايندگان مجلس از طرح تحول سلامت با امضاي نامه به رئيس جمهور مشکلات طرح تحول سلامت کاهش و رفع شود

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن