آخرین اخبار
کد مطلب: 166664
مهر گزارش مي دهد؛
وضعيت پيوند ريه در ايران/ حمايت مالي از بيماران
تاریخ انتشار : 1395/10/08 11:42:20
نمایش : 372
هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران، تلاش دارد از بيماران نيازمند پيوند عضو حمايت مالي انجام دهد، بطوريکه در ۶ ماهه اول امسال ۲ مورد عمل پيوند ريه را مساعدت نموده است.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از خبرنگار مهر، نخستين پيوند ريه در جهان ۱۱ ژوئن ۱۹۶۳ توسط دکتر «جيمز هاردي» در مرکز پزشکي دانشگاه مي سي سي پي انجام شد، اما بيمار ۱۸ روز بعد بر اثر نارسايي کليه درگذشت.

به دليل بروز عوارض متعدد بعد از انجام پيوند ريه، انجام اين پيوند تا اواخر دهه هفتاد ميلادي با موفقيت چنداني همراه نبود. در دهه هشتاد ميلادي، با معرفي داروهاي جديد سرکوبگر ايمني به ويژه «سيکلوسپورين» و تکنيک هاي جراحي نوين، همچنين بهبود روش هاي تهيه عضو و نيز تدوين استراتژي هاي يافتن بيمار مناسب، روند انجام اعمال پيوند ريه در سراسر جهان با افزايش چشمگيري مواجه شد، به گونه اي که از سال ۱۹۹۰ تاکنون بيش از ۲۵۰۰۰ مورد پيوند ريه در سراسر جهان انجام شده است.

در سال‌هاي اخير، تعداد پيوند ريه به حدود ۲۲۰۰ پيوند در هر سال افزايش يافته که سالانه بيش از ۱۰۰۰ مورد عمل پيوند ريه در ايالات متحده آمريکا انجام مي شود. اين در حالي است که هزينه پيوند يک ريه در ايالات متحده آمريکا بالغ بر ۵۶۱ هزار و ۲۰۰ دلار و هزينه پيوند۲ ريه معادل ۷۹۷ هزار و ۳۰۰ دلار تخمين زده مي شود، حال آنکه اين عمل در داخل کشورمان با هزينه اي به مراتب کمتر در حال انجام است.

هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران وابسته به وزارت بهداشت، در راستاي بي نياز کردن کشور از اعزام بيمار به خارج از کشور و صرفه جويي ارزي در زمينه هزينه درماني بيماران، توانسته از انجام عمل پيوند عضو بيماران نيازمند، حمايت مالي به عمل آورد.

براساس گزارش انجمن بين المللي پيوند قلب و ريه، در سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ميلادي، ميزان بقاء يک و پنج ساله بيماران پيوند ريه به ترتيب ۸۱ درصد و ۵۴ درصد گزارش شده است. هرچند کـه بقاء کوتاه مدت اين بيماران مشابه ساير پيوندها از جمله قلب و کبد است، اما بقاي دراز مدت پيوند ريه بسيار کمتر از ميزان بقاء دراز مدت ساير پيوندها است.

در بررسي انجام شده بر روي ۳۳ بيمار تحت پيوند ريه در بيمارستان مسيح دانشوري تهران طي سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، ميزان بقاء يک و پنج ساله بيماران به ترتيب ۳۳ درصد و ۲۴ درصد گزارش شد که کمتر از گـزارش مراکز بين المللي است.

علل تفاوت ميزان بقاي بيماران

الف- حدود دو سوم علل پيوند ريه در دوره زماني ياد شده در بيمارستان مسيح دانشوري مربوط به فيبروز ريه بوده است. از آنجـا که بيماران مبتلا به فيبروز ريه هم در ليست انتظار و هم پس از جـراحي پيوند داراي کمتـرين ميـزان بقاء نسبت به سـاير علل پيوند ريه هستند، پاييـن بودن ميـزان بقاء بيماران پيوند ريه در اين مرکز تا حد زيادي به دليل انجام پيوند ريـه در چنـين بيماراني است.

ب- مراقبت هاي پس از جراحي پيوند، يکي ديگر از علل مهم بقاء در بيماران پيوند ريه است.

ج- سرانجام مي توان به خصوصيات فردي بيماران از نظر سطح تحصيلات، ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي و وضعيت روانپزشکي آنها به عنوان يکي از علل مهم در پيگيري معاينات روتين و نيز مصرف منظم داروها اشاره کرد. در مطالعه انجام شده در بيماران پيوند ريه بيمارستان مسيح دانشوري، ۴ بيمار به دليل قطع داروهاي ضـروري پيونـد و عـدم پيگيـري مـنظم جهـت معاينات روتين فوت شدند.

 د- به دليل راه داشتن ريه به محيـط بيرون، نـسبت به ساير پيـوندها، عفونت هاي تهديد کننده حيات بـا تعــداد و شدت بيشتر در بيمـاران پيوند ريه ايجاد مـي شـود و اخـتلال مزمن عملکـرد پيوند (برونشيوليت انسدادي) در اين بيمـاران بيش از ساير پيوندها اتفاق افتاده و بـا مورتـاليتي بـالايي نيـز همـراه است.

اولين مورد عمل پيوند ريه موفق در ايران نيز در سال ۱۳۷۹ توسط دکتر سيد حسن احمدي و همکاران در بيمارستان امام (ره) تهران انجام شد. در حال حاضر، پيوند ريه در کشور در دو مرکز بيمارستان مسيح دانشوري و بيمارستان امام (ره) تهران انجام مي شود.

مرکز پيوند ريه بيمارستان مسيح دانشوري، از سال ۱۳۷۹ زير نظر شوراي عالي پيوند دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي راه اندازي شده است و از آن سال تا پايان سال۱۳۹۴، تعداد ۱۰۲ بيمار در اين مرکز تحت عمل پيوند ريه قرار گرفته اند که از بين اعمال انجام شده، بيشترين موارد مربوط به فيبروز ايديوپاتيک ريه، برونشکتازي و COPD بوده است. همچنين از سال ۱۳۷۹ تاکنون ۲۴ مورد عمل پيوند ريه در بيمارستان امام (ره) تهران انجام شده است. با توجه به دو پيوند ريه انجام شده در بيمارستان مسيح دانشوري طي ۶ ماهه اول سال جاري، تعداد کل پيوندهاي انجام شده در کشور از سال ۱۳۶۹ تا پايان ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۲۸ مورد پيوند ريه بوده است.

شايع ترين بيماري هاي ريه که در صورت عدم پاسخ به درمان هاي ديگر، کانديد پيوند مي شوند

الف- فيبروز ريوي

ب- بيماري هاي انسدادي مزمن ريوي

ج- افزايش فشار خون اوليه شريان ريوي

د- فيبروز کيستيک

ه- برونشکتازي

و- هيستيوسيتوز ايکس

ز- ميکرو ليتيازيس آلوئولار

موارد ممنوعيت مطلق انجام پيوند ريه

الف- وجود همزمان چند بيماري مزمن مثل نارسايي قلب، نارسايي کليه، بيماري‌هاي کبدي

ب- وجود عفونت مانند ايدز و هپاتيت

ج- ابتلا يا درمان اخير سرطان

د- مصرف الکل، تنباکو و يا مواد مخدر در زمان پيوند

ه- مشکلات رواني

و- سپسيس

براساس مصوبه جلسه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران، مقرر گرديد جهت حمايت از رشد و توسعه پيوند ريه در کشور، به ازاي هر مورد عمل پيوند يک ريه، مبلغ ۵۰ ميليون ريال و به ازاي عمل پيوند ۲ ريه مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال به هزينه هاي هتلينگ بيمارستاني بيماران مساعدت نمايند و به ازاي هر ۳ عمل پيوند ريه نيز مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال مساعدت تجهيزاتي به صورت خريد کالاهاي مصرفي يا سرمايه اي در اختيار مراکز پيوند قرار دهد.

تعداد پيوندهاي ريه انجام شده در دو بيمارستان مسيح دانشوري و امام خميني(ره) تهران از بدو شروع (۱۳۷۴) تا پايان ۶ ماهه اول ۱۳۹۵، در مجموع ۱۲۸ مورد بوده است که سهم بيمارستان مسيح دانشوري، ۱۰۴ عمل پيوند ريه است.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن