آخرین اخبار
کد مطلب: 166652
در گفتگو با مهر عنوان شد:
جزئيات بسته پيشنهادي براي کاهش آسيبهاي اجتماعي دربرنامه ششم توسعه
تاریخ انتشار : 1395/10/07 12:39:18
نمایش : 524
گرچه تصميم گيران تاکنون ورودمحسوسي براي حل آسيبهاي اجتماعي نداشته انداماپس ازدستوررهبري براي ورودجدي به بحث آسيبهااکنون اين دغدغه ايجادشده دراين راستانماينده سنندج پيشنهاداتي ارائه کرده است.
به گزارش بام ايران خبر به نقل از  خبرنگار مهر ، آمارها در حوزه آسيب هاي اجتماعي رشدمحسوسي داشته است. از آمار لحظه اي طلاق گرفته تا افزايش جرم و جنايت. موضوعي که دغدغه اصلي مديران و تصميم گيران و کارشناسان حوزه اجتماعي بوده و دستور ويژه رهبري را در پي داشت.
در اين راستا مهدي فرشادان نماينده سنندج در مجلس و عضو کميسيون تلفيق برنامه ششم پيشنهاداتي را براي کاهش آسيب هاي اجتماعي در قالب برنامه ششم توسعه ارائه داده است تا در ۵ سال آينده اين اهداف تحقق يابد.
اين پيشنهادات که در مجلس مورد بررسي قرار گرفت در حوزه سياست هاي جمعيتي، اعتياد و توانبخشي خانواده هاي نيازمند و ... است.
يکي از موضوعاتي که اين نماينده مجلس درحوزه سياست هاي جمعيتي پيشنهاد داده است  حمايت و توسعه بيمه سلامت در بيمه‌هاي پايه و تکميلي براي مادران در کليه مراحل دوران بارداري و بعد از آن با اولويت مادران فاقد پوشش بيمه درمان است.
 فرشادان در ادامه به تشکيل ستاد ملي زن و خانواده که مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است اشاره کرد و گفت: اين ستاد با تشکيل جلسات مستمر، عهده‌دار سياستگذاري جامع، هدايت، ايجاد هماهنگي بين بخشي، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزيابي عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و نهادهاي عمومي و تشکل‌هاي مردمي و نيز بسيج ملي براي جلب مشارکت فراگير در تحقق سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري و رصد و پايش تحولات خانواده و جمعيت خواهد بود و نتايج حاصله را هر شش ماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. مصوبات اين ستاد با امضاي رئيس‌جمهور ابلاغ و براي کليه دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي و عمومي لازم‌الاجرا و در حکم قانون خواهد بود.
در اين پيشنهادات، در راستاي سياست‌هاي کلي جمعيت و فرزند آوري ۹ وظيفه ديگر نيز به عهده دولت گذاشته شده است از جمله «سازمان بهزيستي مکلف است از طريق مرکز فوريت‌هاي اجتماعي و مددکاري جهت پيشگيري از اختلاف و بحران‌هاي خانوادگي و وقوع طلاق‌ اقدامات خود را در جهت مشارکت تمام سازمان‌ها و نهادهاي متولي خدمات مشاوره‌اي ساماندهي کند.
همچنين صدا و سيما مکلف است در برنامه‌هاي خود ترويج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسيب‌هاي اجتماعي آن براي زوجين و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندي زوجين به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهاي اصلي مد نظر قرا دهد
 بر اساس اين پيشنهاد در کليه بخش‌هاي دولتي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري اولويت استخدام در شرايط مساوي با مردان متأهل داراي فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند است. پيش بيني شده در صورت تصويب اين پيشنهاد کليه مردان شاغل در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي که صاحب فرزند مي‌شوند از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند.
به گزارش مهر، يکي ديگر موارد پيش بيني شده براي تحقق سياست هاي جمعيتي حذف  عبارت «حداکثر تا سه فرزند» ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري است.
همچنين در پيشنهادات اين عضو کميسيون تلفيق آمده است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است در راستاي سياست‌هاي تحکيم خانواده ظرف شش ماه تمهيدات لازم براي ايجاد بيمه تأمين اجتماعي زنان متأهل خانه‌دار حداقل داراي سه فرزند را در قالب نظام چند لايه تأمين اجتماعي فراهم آورد، قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت صرفاً جهت بانوان متأهل داراي حداقل ۲ فرزند تا پايان برنامه ششم توسعه تمديد و لازم‌الاجرا است. اعتبار مورد نياز اين کار همه ساله در قوانين بودجه سنواتي کل کشور پيش‌بيني و تأمين خواهد شد، ـ دولت مکلف است بعضي از اعتبارات عمراني خود را به تأمين خوابگاه‌هاي مناسب براي دانشجويان متأهل اختصاص دهد. اولويت استفاده از اين خوابگاه‌ها با زوجين داراي فرزند است»،
در بخشي از درخواست هاي اين نماينده مجلس آمده است: دولت موظف است در طول برنامه ششم توسعه هر ساله حداقل مستمري مددجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره) سازمان بهزيستي را بر مبناي ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار، تأمين و از طريق سازمان‌هاي مذکور پرداخت کند.
 همچنين ۱۲ دستور العمل براي کاهش آسيب هاي اجتماعي پيشنهاد شده است که مي توان به تکليفي که به عهده دولت براي تهيه طرح جامع کنترل و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي با تأکيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، گذاشته شده است اشاره کرد.
ارتقاي سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاري اجتماعي، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازي افراد و گروه‌هاي در معرض آسيب، بسط و گسترش روحيه نشاط، شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق ارزش‌هاي ديني و هنجارهاي اجتماعي، شناسايي نقاط آسيب‌خيز و بحران‌زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمرکز بخشيدن حمايت‌هاي اجتماعي، خدمات بهداشتي ـ درماني، مددکاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه‌هاي اشتغال حمايت شده، با اعمال راهبرد همکاري بين‌بخشي و سامانه مديريت آسيب‌هاي اجتماعي در مناطق ياد شده، پيشگيري اوليه از بروز آسيب‌هاي اجتماعي از طريق اطلاح برنامه‌هاي درسي دوره آموزش عمومي و پيش‌بيني آموزش‌هاي اجتماعي و ارتقاي مهارت‌هاي زندگي از ديگر پيشنهادات مطرح شده براي بررسي در مجلس شوراي اسلامي است.
همچنين علاوه بر آن، در اين پيشنهادات، خدمات‌رساني به موقع به افراد در معرض آسيب‌هاي اجتماعي با مشارکت سازمان‌هاي غيردولتي، بازتواني آسيب‌ديدگان اجتماعي و فراهم کردن زمينه بازگشت آنها به جامعه، تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل ۷۵ درصد جمعيت هدف در پايان برنامه، تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان با پوشش حداقل ۲۵ درصد جمعيت هدف، تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاري ساير سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط و تشکل‌هاي غيردولتي و تصويب آن در هيأت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه، ساماندهي و توسعه مشارکت‌هاي مردمي و خدمات داوطلبانه براي حمايت از مؤسسات خيريه و غيردولتي با رويکرد بهبود فعاليت، تهيه و تدوين پيوست‌هاي اجتماعي در طراحي کليه برنامه‌هاي کلان توسعه‌اي، ملي و بومي با توجه به آثار محيطي آنها و به منظور کنترل آثار ياد شده و پيشگيري از ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي با تصويب شوراي عالي اجتماعي کشور و تحت پوشش قرار دادن کليه مددجويان واجد شرايط پشت نوبتي کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي ولحاظ اعتبار مورد نياز پرداخت مستمري آنان در بودجه‌هاي سنواتي ساليانه مسئوليت هايي است که براي کاهش آسيب هاي اجتماعي بر عهده دولت گذاشته شده است.
به گزارش مهر، در پيشنهاد اين نماينده مجلس وظايفي هم براي وزات تعاون،وزارت کشور و وزارت بهداشت مشخص شده است . فرشادان  با تأکيد بر اقدامات پيشگيرانه و با رويکرد اجتماع‌محور و مبتني بر خانواده، گفتتدوين نظام جامع رصد و آسيب‌هاي اجتماعي و معلوليت‌ها تا پايان سال اول برنامه و استقرار آن از ابتداي سال دوم، مداخله به‌هنگام به منظور پيشگيري از تشديد آسيب‌هاي اجتماعي از طريق آموزش‌هاي روان‌شناختي کاهش تقاضا در حوزه اعتياد و فوريت‌هاي اجتماعي، تدوين و اجراي برنامه کاهش آسيب‌هاي اجتماعي حداقل به ميزان ۲۵ درصد تا انتهاي برنامه با اولويت موضوع طلاق، زنان سرپرست خانوار و کودکان کار و خياباني، توسعه مراکز فوريت‌هاي اجتماعي در شهرهاي بالاي ۵۰ هزار نفر تا پايان سال اول برنامه و در ساير شهرها به تناسب جمعيت و گستردگي آسيب‌هاي اجتماعي، ساماندهي وضعيت کودکان کار و خياباني از طريق سازمان بهزيستي با همکاري ساير دستگاه‌ها به نحوي که جمعيت کودکان خياباني تحت حمايت تا پايان برنامه حداقل ۲۵ درصد افزايش يابد، بهبود کيفيت زندگي ساکنان سکونتگاه‌هاي غيررسمي و ترويج مهاجرت معکوس از طريق آمايش سرزمين، توزيع مناسب جمعيت و منابع و جلوگيري از بروز و تشديد آسيب‌هاي اجتماعي در اين مناطق با ايجاد شغل و سکونتگاهي مناسب در روستاها مد نظر قرار گرفته است.
علاوه بر آن تدوين برنامه‌هاي ارتقاي سلامت اجتماعي و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي با رويکرد توسعه محلي (در سکونتگاه‌هاي غيررسمي) و بازنگري و اصلاح سياست‌هاي اجتماعي به منظور پيشگيري از جدايي‌گزيني گروه‌هاي فرودست در فضاهاي شهري، گسترش و ارتقاي خدمات سازمان بهزيستي، کميته امداد امام خميني (ره) و خيريه‌ها در زمينه‌هاي توانبخشي مبتني بر جامع، راه‌اندازي پايگاه خدمات اجتماعي برنامه‌هاي اجتماع‌محور، خدمات مددکاري، خدمات مددکاري اجتماعي روان‌شناختي تسهيلات مالي خرد، فوريت‌هاي اجتماعي، برنامه رشد، تکامل و امنيت غذايي کودکان نيازمند و ... به سکونتگاه‌هاي غيررسمي با مشارکت سازمان‌هاي محلي و غيردولتي مردم‌نهاد، ارائه تسهيلات تشويقي به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در برنامه‌هاي سلامت اجتماعي براي سکونتگاه‌هاي رسمي، محله‌اي و غيررسمي با رويکرد ترويج مسئوليت اجتماعي  تکاليفي است که اين سه وزارت خانه مي توانند درحوزه آسيب هاي اجتماعي انجام دهند.
همچنين در بخش هايي از طرح پيشنهاد شده آمده است، دولت مکلف است در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب پذير و بسط پوشش هاي امدادي، حمايتي و بيمه اي و پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعي نسبت به طراحي و اجراي برنامه هاي لازم براي نيل به اهداف پيش بيني شده اقدام و گزارش پيشرفت کار را هر شش ماه يک بار به مجلس ارائه کند.
شاخص ها و اهداف کمي و وضعيت موجود و مطلوب حوزه اجتماعي در برنامه ششم توسعه
رديف هدف کمي وضعيت در پايان سال ۱۳۹۴ وضعيت در سال ۱۳۹۹ مأخذ
۱ کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزينه هاي کمرشکن سلامت از طريق تعميم و ارتقاء بيمه هاي اجتماعي درماني – درصد مراجعين ۶ ۱ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۸۷رديف ۳
۲ ضريب پوشش بيمه هاي اجتماعي درماني پايه (کل) - درصد ۹۶ ۱۰۰ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۸۷ رديف ۱
۳ متوسط مستمري دريافتي به متوسط هزينه خانوار - درصد ۴۸ ۴۹.۳ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۰۱ رديف ۱ (۳-۱)
۴ اشتغال افراد تحت پوشش  نهادهاي حمايتي – نفر- سالانه ۶۵۰۰۰ ۸۲۰۰۰ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۳ رديف ۱
۵ ايجاد مسکن براي نيازمندان (مسکن اجتماعي و حمايتي) واحد ۷۷۰۰۰ ۹۶۰۰۰ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۳ رديف ۱
۶ افزايش حمايت از معتادان - نفر ۱۳۰۰۰۰۰ ۴۳۲۴۹ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۴ رديف دوم
۷ افزايش حمايت از سالمندان - نفر ۲۶۵۷۰۷۰ ۱۸۰۰۰ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۵ رديف ۶
۸ افزايش کودکان تحت پوشش حمايت غذايي - نفر ۲۰۴۹۶۵ ۳۳۰۰۹۸ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۴ رديف ۴ – دوم
۹ پرداخت شهريه دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي ۱۲۷۸۰۷ ۱۶۳۱۱۷ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۴ رديف ۴- سوم
۱۰ افزايش حمايت از کودکان بي سرپرست - نفر ۲۳۴۰۲ ۲۵۸۳۸ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۴- رديف ۴ - چهارم
۱۱ افزايش حمايت از کودکان يتيم - نفر ۲۸۰۵۰۰ ۳۰۹۶۹۵ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۴- رديف ۴- پنجم
۱۲ افزايش توانبخشي مددجويان مبتني بر جامعه روستايي - نفر ۴۲۴۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲-
۱۳ افزايش توانبخشي مددجويان مبتني بر جامعه شهري - نفر - ۱۸۰۰۰۰ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۴، رديف ۵- دوم
۱۴ افزايش تامين وسايل توانبخشي مددجويان تحت پوشش  نهادهاي حمايتي - تعداد ۹۸۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۵، رديف اول
۱۵ بيمه اجتماعي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي - نفر ۴۴۵۳۲۱ ۵۶۷۰۰۰ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۳، رديف۱
۱۶ کنترل افزايش طلاق - تعداد ۱۶۳۲۲۸ ۱۷۶۱۱۹ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۳، رديف ۲
۱۷ افزايش حمايت از کودکان خياباني – نفر- سالانه ۶۰۰۰ ۷۶۵۸ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۴، رديف اول
۱۸ غربالگري بينايي کودکان - نفر ۳۰۰۰۰۰۰ ۱۵۳۰۳ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۴، رديف ۳
۱۹ غربالگري شنوايي - نفر ۹۶۶۰۰۰ ۵۴۵۰۰ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۱۴، رديف ۳
۲۰ کاهش سهم پرداخت از جيب - درصد ۵۸ ۲۵ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۸۷، رديف ۳
۲۱ ضريب پوشش بيمه هاي اجتماعي - درصد ۷۰ ۷۵ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۰۱، رديف ۱-۱
۲۲ متوسط نرخ جايگزيني - درصد ۸۳ ۸۰ سند تفصيلي حوزه بخشي ۲- ص ۱۰۲ رديف ۲-۳
 
در بخش ديگري از بسته پيشنهادي اين عضو کميسيون تلفيق مجلس به تأمين همزمان سلامت مادر و کودک و ارتقاي شاخص‌هاي نسبت مرگ مادر و نوزادان اشاره است که در جدول زيرمي خوانيد :
عنوان واحد ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
کاهش نسبت مرگ مادران درصد هزار تولد زنده ۱۸ ۱۷ ۱۶.۵ ۱۶ ۱۵
کاهش ميزان مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه ميزان در هر هزار تولد زنده ۱۵.۶ ۱۴۰۴ ۱۳.۳ ۱۲.۳ ۱۱.۳
افزايش درصد زايمان طبيعي درصد ۵۳.۵ ۵۴.۵ ۵۵.۵ ۵۶.۵ ۵۷.۵
افزايش بارداري هاي برنامه ريزي شده ميزان ۲ درصد افزايش ۲ درصد افزايش ۲ درصد افزايش ۲ درصد افزايش ۲ درصد افزايش
 عوارض ناشي از بارداري، سقط و زايمان هزار تولد زنده ۷.۶ ۷.۲ ۶.۸ ۶.۵ -
 
در اين بسته پيشنهادي که در کميسيون تلفيق مجلس نيز مورد بررسي قرار گرفته با جزييات به وظيفه هر نهاد پرداخته شده است. همچنين حمايت هايي براي فرزند آوري خانواده ها شده است. پيشنهاداتي که پيش از اين نيز مطرح شده اما با حاشيه هايي همراه بود مانند اولويت استخدام با مردان داراي فرزند يا بيمه تامين اجتماعي زنان خانه دار داراي 3 فرزند که به دليل بار مالي بارها تا مرحله تحقق رفته اما متوقف مانده است.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن