آخرین اخبار
کد مطلب: 166555
توسعه پايدار در کشور با حضور زنان تحقق مي يابد
تاریخ انتشار : 1395/09/24 12:07:23
نمایش : 1030
معاون رئيس جمهور با اشاره به اهميت جايگاه و نقشه #زنان در #توسعه کشور گفت: #توسعه #پايدار در کشور با حضور زنان تحقق مي يابد.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از  ميراث آريا، دکتر زهرا احمدي پور در نشست بانوان فعال در حوزه صنايع دستي و گردشگري با بيان اينکه بايد در برنامه ريزي ها بندهايي براي حضور و فعاليت هرچه بهتر زنان در جامعه در نظر گرفته شود افزود: چرا که اعتقاد داريم حضور زنان باعث تحقق توسعه پايدار در جامعه مي شود.

در اين نشست که حدود 150 نفر از بانوان فعال در حوزه صنايع دستي و گردشگري به همراه معاون سرمايه گذاري و برنامه ريزي و تعدادي از مديران کل و مشاوران اين سازمان حضور داشتند، دکتراحمدي پور با بيان اينکه بسيار خوشحال هستم که در جمع بانوان فعال در حوزه صنايع دستي و گردشگري حضور دارم افزود: زماني که دهه 70 به نام زن و توسعه نامگذاري شد در دنيا اين نگراني به وجود آمد که آيا زنان مي توانند با اين نامگذاري همراهي کنند و مشارکت و فعاليت مناسب و مثمر ثمر در بخش هاي مختلف جامعه داشته باشند که با تلاش ها و حضور چشمگير زنان در حوزه هاي مختلف جامعه، دنيا شاهد اين بود که تا قبل از پايان قرن بيستم و خيلي زودتر از آنچه تصور مي شد زنان امروزه نقش و جايگاه ارزشمندي در سطوح مختلف جامعه دارند.

وي اظهار داشت: اين که زنان وارد چرخه مديريت شوند مهم است اما خواسته و هدف مطلوب اين است که زنان چقدر در کسب توانايي موفق بوده اند و چه نقشي در توليد ثروت در جامعه داشته اند که امروز شاهد گردهمايي و نشست بانواني هستيم که در توليد ثروت نقش مهمي را ايفا کرده اند.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ادامه داد: يکي از مسائلي که بانوان بايد به آن توجه کنند، تمرين براي در کنار هم بودن، پرهيز از رفتارهاي انفرادي و عدم انسجام است که براي همين مسئله بايد در سرنوشت يکديگر مداخله کنيم تا اين توانمندي را از طريق هم افزايي فراهم کنيم.

دکتر احمدي پور در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: ايران کشور تنوع است، از تنوع اقليمي گرفته تا تنوع قوميتي و فرهنگي که اين تنوع نه يک تهديد بلکه يک فرصت است که نبايد به راحتي از کنار آن گذشت و بايد اين تهديد را از راه هنر به فرصت تبديل کنيم.

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خاطرنشان کرد: بانوان در جامعه داراي جايگاه مهم و ارزشمندي هستند و توجه به اين جايگاه بايد دربرنامه ريزي ها مورد توجه قرار گيرد.

در اين نشست هم چنين سعيد شيرکوند معاون سرمايه گذاري و برنامه ريزي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز در سخناني با اشاره به اهميت جايگاه و نقش زنان در توسعه کشور گفت: زنان با توجه به توانمندي هايي که درعرصه هاي مختلف فرهنگي، هنري، اجتماعي و اقتصادي دارند بايد فعاليت پررنگ تري در برنامه ريزي ها داشته باشند.

وي گفت: خوشبختانه در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بستر مناسبي براي فعاليت بانوان فراهم شده که تشکيل انجمن بانوان فعال در حوزه صنايع دستي و گردشگري و نيز فعاليت هاي آنان در اين حوزه نشان دهنده اين مسئله است.

وي با بيان اينکه بانوان فعال در هرسه حوزه ماموريتي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را شناسايي کرده ايم افزود: بانوان بايد براي بهتر ديده شدن تلاش کنند و فعاليت هاي خود را افزايش دهند.

شيرکوند خاطرنشان کرد: فعاليت بانوان بايد افزايش يابد چراکه فعاليت هاي آنان متفاوت است و چون اين تفاوت وجود دارد بايد به رسميت شناخته شود.

در اين نشست هم چنين مسئولان و اعضاء انجمن بانوان فعال در حوزه صنايع دستي و گردشگري به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پيرامون فعاليت اين انجمن و نقش و جايگاه بانوان در سطوح مختلف جامعه پرداختند.

در پايان اين نشست هم چنين دکتر احمدي پور معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از نمايشگاه صنايع دستي توليدي بانوان عضو اين انجمن بازديد و ضمن تحسين اين محصولات توليدي بر حضور و فعاليت هرچه بيشتر بانوان تاکيد کرد.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن