آخرین اخبار
کد مطلب: 165817
معبدي که توسط دريا بلعيده شد!
تاریخ انتشار : 1395/07/07 13:17:45
نمایش : 3089
" تاناه لوط " معبد خداي درياها که بر روي تخته سنگ دريايي عظيمي قرار گرفته و مارهاي سمي نگهبانان آن هستند، يکي از ديدني هاي جزاير بالي است.
به گزارش بام ايران خبر ، جزر و مد آب، اواج خشمگيني که به صخره کوبيده ميشوند و خورشيدي که نارنجي تر از هميشه غروب مي کند، همه از دلايلي است که نبايد بازديد از اين معبد درياي را از دست داد، بنابريان با ما همراه باشيد ...
در قرن شانزدهم ميلادي هنگامي که " Dang Hyang Nirartha " از اين ساحل مي گذشت، براي دقايقي محو عظمت دريا و اين صخره شده. ماهيگيران، او را که فرد مذهبي سرشناسي در آن دوران بود، شناختند و دعوتش کردند که شب را در ساحل مهمان آن ها باشد. صبح رسيد و او با ماهيگيرها درميان گذاشت که به هنگام تماشاي برخورد امواج با صخره، احساس پاک و روحاني به او دست داد و در نظرش آنجا مکاني مناسب براي ساخت معبدي براي پرستش خداي درياها آمد، بنابراين اولين تيشه بر سنگ صخره کوبيده شد تا امروز، اين معبد علاوه بر عبادتگاه، به مکاني توريستي نيز تبديل شود. طي سال ها بر روي اين صخره ي عظيم، در اثر برخورد امواج و جزر و مد، سوراخ هايي بوجود آمده که مارهاي سمي در آن لانه کردند، البته محلي ها معتقدند مارها تنها از معبد در برابر ارواح خبيث و شيطاني مراقبت مي کنند و براي مردم آزاري ندارند. اين معبد دريايي در شمال غربي جزاير بالي قرار گرفته و اين روزها به نمادي فرهنگي مذهبي براي اين جزيره و محلي براي تفريح، تماشا و عکاسي حرفه اي براي توريست ها تبديل شده، البته بازار ماهي و صنايع دستي محلي را هم نبايد فراموش کرد.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن