آخرین اخبار
کد مطلب: 155526
هفته دولت، هفته اي براي ارايه گزارش ها
تاریخ انتشار : 1395/06/02 13:53:09
نمایش : 1082
هفته دولت، هفته اي براي ارايه گزارش هاˈ عنوان مطلبي است که در تازه ترين شماره روزنامه همدان پيام به چاپ رسيده است.
به گزارش بام ايران خبر، در ستون يادداشت روز سه شنبه اين روزنامه آمده است: در هفته دولت برنامه هاي مختلفي به اجرا درمي آيد که از برپايي آيين ها و مراسم ويژه به منظور گراميداشت ياد و خاطره شهداي دولت از جمله شهيدان رجايي و باهنر و تقدير از خدمات و تلاش ها و زحمات دولتمردان تا بهره برداري از طرح هاي مختلف خدماتي و عمراني در حوزه هاي مختلف را شامل مي شود.

در ادامه مطلب آمده است: با تمام اهميت و ارزش فراواني که هر کدام از اين برنامه ها دارند و در هفته دولت به عنوان يک ضرورت به آنها نگاه مي شود و اين هفته فرصت مناسبي براي آنهاست، برنامه و اقدام ارزشمند ديگري چون ارايه گزارش عملکرد از تلاش ها و اقدامات يک ساله دولت نيز اهميت خاص خود را داشته و مي تواند مکمل خوبي براي برنامه هاي هفته دولت باشد.

نويسنده در ادامه مطلب آورده است: پاسخگويي به افکار عمومي و گزارش دهي به مردم در خصوص کارها و اقدامات جاري دولت، يک ضرورت هميشگي است و به زمان و موعد معيني اختصاص ندارد و مسوولان جامعه همواره بايد آماده ارايه چنين گزارش هايي و به دنبال آن پاسخگويي به مردم در خصوص عملکرد خود باشند، اما اهميت چنين کاري در مواقعي از جمله هفته دولت بيشتر است.

در ادامه اين يادداشت آمده است: خوشبختانه در دولت يازدهم چنين رويه اي از همان آغاز، در پيش گرفته شد و رييس جمهوري نيز در يک سال گذشته سعي کرده در قالب نشست هاي خبري، گفت وگوهاي راديو و تلويزيوني و مانند آنها، گزارش هايي از اقدامات دولت براي عمل به وعده ها و تحقق اهداف مورد نظر ارايه دهد.

نويسنده در ادامه مي افزايد: در سطح استان نيز چنين رويه اي مورد توجه استاندار بوده و تاکنون شاهد برگزاري چند نشست با مديران رسانه و يک نشست خبري با خبرنگاران به منظور ارايه گزارش از عملکرد دولت در استان و پاسخگويي به افکار عمومي بوده ايم که نبايد ناديده گرفته شود.

در ادامه مطلب آمده است: با اين وجود دو نکته اساسي در خصوص گزارش دهي ها و پاسخگويي به مردم و رسانه ها در استان را نبايد از نظر دور داشت، به ويژه اينکه استان ما از جمله استان هاي در حال توسعه است که شرايط حاکم بر آن ضرورت بهره گيري مناسب از فرصت ها را دوچندان مي کند.

به گفته نويسنده اين يادداشت، نخست اينکه، روند مطلوبي که مديريت ارشد استان در پيش گرفته و به دنبال ارتباط و تعامل بيشتر با رسانه ها به عنوان نمايندگان افکار عمومي و ارايه گزارش به مردم از اين طريق است، نيازمند نوعي تقويت است تا هم ارتباط و تعامل نماينده عالي دولت در استان با قشرهاي مختلف و همين طور رسانه ها گسترده تر شود و هم براي ارايه گزارش ها به يک يا چند نشست محدود، اکتفا نشود و علاوه بر آن از فرصت هاي گرانبهايي چون هفته دولت نيز براي اين منظور استفاده شود.

در ادامه اين مطلب آمده است: نکته بعدي در خصوص ديگر مديران استاني و شهرستاني است که هنوز نمي توان از ميزان موفقيت آنها در ارايه گزارش هاي منظم از عملکرد خود به مردم سخن گفت هرچند برخي از مديران استان همچون استاندار سعي کرده اند چنين گزارش هايي را ولو در حد محدود به مردم ارايه کند، اما به طور کلي مي توان گفت فرهنگ پاسخگويي، گزارش دهي در ميان مجموعه مديران استان آن طور که انتظار مي رود، نهادينه نشده و جاي بسياري از گزارش هاي مبسوط و دقيقي که نشان دهنده عملکرد واقعي مديران باشد، همچنان خالي است.

به گفته نويسنده اين مطلب، هفته دولت فرصت مناسبي براي تغيير چنين فضايي و ارايه گزارش هاي دقيق از سوي مديران به مردم است تا مشخص شود هر يک از مسوولان اجرايي استان و شهرستان به چه ميزان در تحقق اهداف دولت، در اجراي برنامه هاي توسعه و حل مشکلات مردم موفق بوده است.

در ادامه اين يادداشت آمده است: البته نبايد تلاش ها و زحمات انجام شده را ناديده گرفت کما اينکه هفته دولت فرصتي براي تقدير از اين تلاش ها و خدمات دولتمردان نيز هست، اما نمي توان به راحتي از کنار اين واقعيت گذشت که ميزان پاسخگويي به مردم و ارايه گزارش هاي دقيق از عملکرد توسط مديران هنوز به سطح مطلوب و مورد انتظار نرسيده است.

نويسنده ادامه مي دهد: با اينکه در دولت تدبير و اميد به اين امر تاکيد خاصي شده و شخص رييس جمهوري و در سطح استاني، استاندار به نوعي در راستاي آن حرکت کرده و به نوعي پيشگام بوده اند، اما در خصوص ساير مديران هنوز نمي توان قضاوت دقيقي داشت، چراکه انتظار براي ارايه چنين گزارش هايي همچنان باقي است انتظاري که شايد در ماه هاي آتي و با توجه به آغاز دومين سال فعاليت دولت تدبير و اميد برآورده شود.

روزنامه همدان پيام، روزنامه صبح همدان است که با مدير مسوولي ˈنصرت الله طاقتي احسنˈ به چاپ مي رسد.

دوم تا هشتم شهريور ماه به نام هفته دولت نامگذاري شده است.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن