آخرین اخبار
کد مطلب: 155407
تجلي همگرايي فعالان حوزه صنعت، در نخستين همايش استاني صنايع کوچک در کشور
تاریخ انتشار : 1395/05/23 09:45:22
نمایش : 2583
تجلي همگرايي صنعتي، در نخستين همايش استاني صنايع کوچک در کشور با حضور مدير تامين منابع مالي و سرمايه گذاري
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن