در چهار محال و بختياري:
سياه چادر(بهون)در فهرست آثارملي کشور به ثبت رسيد
به گزارش بام ايران خبر؛ مصطفي هاديپور معاون ميراث فرهنگي اين اداره کل از تکميل پرونده وثبت متون تهيه  سياه چادر (بهون) در فرهنگ بختياري بعنوان يک اثر ميراث ناملموس استان چهارمحال وبختياري توسط شوراي عالي ثبت سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري در فهرست آثار ملي کشور خبر داد واظهار داشت: عشاير بختياري به مقتضيات زندگي کوچ نشيني و رمه گرداني خود از نوعي مسکن متحرک استفاده مي کنند که به گويش بختياري به آن 0بهونbohun) يا سياه چادر بافي مي گويند.

وي با بيان اينکه بهون نوعي دستبافته داري مي باشد که توسط خود عشاير واز موي بز سياه بافته مي شود وجنبه خود مصرفي دارد گفت: بهون هم به معناي شکل فيزيکي آن وهم به فضاي ايجاد شده به عنوان يک واحد مسکوني بکار برده مي شود ويکي از مهمترين نيازهاي عشاير به حساب مي آيد.

انتهاي پيام/530ب