دبير شوراي سلامت دهان وزارت بهداشت؛
۱۵ درصد هزينه هاي دندانپزشکي کمرشکن است

به گزارش  بام ايران خبر به نقل از خبرنگار مهر، دکتر سعيد عسگري جمعه شب در برنامه نبض شبکه خبر که به بررسي چالش هاي خدمات دندانپزشکي اختصاص داشت، افزود: اعداد و ارقام شاخص DMF در کشورهاي مختلف دنيا متفاوت است. در اين بين، شاخص سلامت دندان ها بر اساس سن ۱۲ سالگي در هر جامعه اي تعيين مي شود، چون مهم ترين گروه سني هستند.

وي با اعلام اينکه ميزان پوسيدگي دندان ها در کودکان ۱۲ ساله ايراني کم است، گفت: در برخي کشورهاي همسايه اين عدد بين ۳ تا ۴ دندان خراب، پر شده و کشيده شده است که با رنگ قرمز نشان داده مي شود.

عسگري ادامه داد: در برخي کشورها اين عدد يک است که با رنگ سبز نشان داده مي شود و کشورهايي که بين ۱ تا ۳ هستند، و ايران نيز شامل آنها مي شود، با رنگ آبي مشخص مي شوند.

دبير شوراي سلامت دهان وزارت بهداشت، در ادامه شاخص DMF در سنين ۳۵ تا ۴۴ سال ايراني را ۱۳ دندان و در سنين ۶۵ تا ۷۴ سال، بيش از ۲۰ دندان خراب اعلام کرد و افزود: ۸ درصد از هزينه هاي سلامت مربوط به دندانپزشکي مي شود که اگر بخواهيم ۳ درصد از اين هزينه ها را کاهش دهيم، به اعتبار ۲۴۰۰ ميليارد توماني نياز است.

به گفته وي، ۱۵ درصد هزينه هاي دندانپزشکي کمرشکن است.

عسگري بر ضرورت حمايت بيمه ها از خدمات دندانپزشکي تاکيد کرد و افزود: متاسفانه بيمه ها چندان خدماتي را تحت پوشش قرار نمي دهند.