امام خامنه ای
آخرین اخبار
درباره شهرکرد
شهرکرد یکی از شهرهای مرکزی ایران و مرکز استان چهارمحال و بختیاری است و مرکز شهرستان شهرکرد می‌باشد. شهرکرد در ۹۷ کیلومتری جنوب غرب اصفهان قرار دارد. نام پیشین آن دهکرد بوده‌است که پس از تبدیل به شهر(در شهریور ۱۳۱۴ خورشیدی)، به شهرکرد تغییر نام داده شده‌است. زبان مردم شهرکرد فارسی است که با لهجه شهرکردی تکلم می‌شود.

وجود ۲۴۰ گردشگاه، آثار تاریخی، قلعه‌ها، اماکن سیاحتی و زیارتی و آب و هوای مطبوع در فصل تابستان شمار زیادی گردشگر را رهسپار استان چهارمحال و بختیاری به خصوص شهرکرد، مرکز این استان می‌کند. وجود فضای سبز و سایه سار درختان مفرح با امکانات رفاهی و بهداشتی در روزهای گرم تابستان گردشگران زیادی را میهمان بوستانهای شهرکرد ازجمله پارک ملت، پارک بانوان، پارک لاله(پارک ورودی شهر)، پارک شب(عمونادر)و پارک تهلیجان می‌کند.

نقشه شهرکرد

آمار جمعیتی شهرستان شهرکرد
آدرس آماری جمعیت مرد زن تعداد خانوار استان  شهرستان بخش شهر دهستان آبادی
1402 283210 142635 140575 78548 چهارمحال وبختيارئ شهركرد        
140202 214293 107295 106998 59615 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ      
1402020001 6002 2960 3042 1693 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ   حومه  
1402020001001212035 2192 1103 1089 628 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ   حومه پيربلوط
1402020001001212090 581 263 318 188 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ   حومه كاكلك
1402020001001440279 13 10 3 5 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ   حومه قطب صنعتي
1402020001024212011 1102 553 549 312 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ   حومه ارجنك
1402030002022212119 2114 1031 1083 560 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ   حومه هرچگان
1402020003 5733 2970 2763 1571 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ   طاقانك  
1402020003004213369 2725 1447 1278 728 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ   طاقانك شمس اباد
1402020003006213366 298 152 146 86 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ   طاقانك سيرك
1402020003006213394 712 360 352 204 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ   طاقانك نواباد
1402020003006814014 266 130 136 67 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ   طاقانك کارخانه قند
1402020003048213355 1732 881 851 486 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ   طاقانك بهرام اباد
1402021482 159775 79681 80094 44081 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ شهركرد    
1402021484 20847 10665 10182 6062 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ هفشجان    
1402022123 12020 6027 5993 3402 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ كيان    
1402022359 5941 3006 2935 1717 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ طاقانك    
1402022471 3975 1986 1989 1089 چهارمحال وبختيارئ شهركرد مركزئ نافچ    
140205 32791 16679 16112 8882 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران      
1402050001 13877 7132 6745 3695 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران   لار  
1402050001007212328 2577 1310 1267 726 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران   لار مصطفي اباد
1402050001009212239 711 364 347 202 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران   لار اسداباد
1402050001009212241 289 146 143 80 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران   لار اقبلاغ
1402050001009212291 238 118 120 71 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران   لار فتح اباد
1402050001010212266 2715 1376 1339 712 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران   لار خوي
1402050001012212299 174 92 82 50 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران   لار كتك
1402050001012212336 4218 2184 2034 1044 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران   لار هاروني
1402050001046212335 2955 1542 1413 810 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران   لار وانان
1402050002 2097 1055 1042 623 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران   مرغملك  
1402050002015212025 69 33 36 20 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران   مرغملك اوچ بغاز
1402050002015212101 1982 994 988 586 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران   مرغملك مرغملك
1402050002015213932 15 11 4 10 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران   مرغملك خليل ابادخاكي
1402050002015213939 31 17 14 7 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران   مرغملك دولت ابادخاكي
1402052113 11407 5786 5621 3122 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران سورشجان    
1402052614 5410 2706 2704 1442 چهارمحال وبختيارئ شهركرد لاران سودجان    
140201 36126 18661 17465 10051 چهارمحال وبختيارئ شهركرد فرخ شهر      
1402021483 30036 15614 14422 8266 چهارمحال وبختيارئ شهركرد فرخ شهر فرخ شهر    
1407010003002211837 525 260 265 147 چهارمحال وبختيارئ شهركرد فرخ شهر     ايرانچه
1407010003001211850 1122 554 568 333 چهارمحال وبختيارئ شهركرد فرخ شهر     خيراباد
1407010003002211854 3261 1636 1625 957 چهارمحال وبختيارئ شهركرد فرخ شهر     دستگردامامزاده
1407010003005211858 1182 597 585 348 چهارمحال وبختيارئ شهركرد فرخ شهر     سورك
                     
جمعیت شهری 249411 125471 123940 69181 چهارمحال وبختيارئ شهركرد        
جمعیت روستایی 33799 17164 16635 9367 چهارمحال وبختيارئ شهركرد