نماينده ولي فقيه در چهارمحال و بختياري :

مبارزه با گناه تحجر نيست نماينده ولي فقيه در چهارمحال و بختياري گفت: مبارزه با گناه تهجر نيست بلکه دين گرايي است.

نماينده ولي فقيه در چهارمحال و بختياري :

مبارزه با گناه تحجر نيست نماينده ولي فقيه در چهارمحال و بختياري گفت: مبارزه با گناه تهجر نيست بلکه دين گرايي است.

حقوق عقب افتاده کارگران شهرداري شهرکرد امروز پرداخت مي شود معاونت خدمات شهري شهرداري شهرکرد گفت: امروز حقوق و عيدي کارگران شهرداري شهرکرد به طور کامل پرداخت مي شود.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری