تبريک رئيس هيات سوارکاري همدان به اصغر فرهادي! اصغر فرهادي با فيلم« فروشنده » دومين اُسکار و جايزه معتبر بين المللي را در جلوي چشمان هزاران نفر در سالن مراسم و ميليون ها نفر مردم سراسر دنيا تقديم ايران و ايرانيان کرد.

تبريک رئيس هيات سوارکاري همدان به اصغر فرهادي! اصغر فرهادي با فيلم« فروشنده » دومين اُسکار و جايزه معتبر بين المللي را در جلوي چشمان هزاران نفر در سالن مراسم و ميليون ها نفر مردم سراسر دنيا تقديم ايران و ايرانيان کرد.

توليد دو هزار تني سيب زميني در چهار محال و بختياري رئيس سازمان جهاد کشاورزي چهار محال و بختياري گفت: ميزان توليد محصول سيب زميني در چهار محال و بختياري طي سال جاري 200 هزار تن در 5 هزار و 500 هکتار بوده است.

افزايش شش درصدي نرخ مشارکت اقتصادي در چهار محال و بختياري استاندار چهار محال و بختياري گفت: نرخ مشارکت اقتصادي در چهار محال و بختياري 6 درصد افزايش يافته که نشان از تحول در سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه‌هاي عمراني است.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری
خانواده و سلامت