جمعيت فرهنگي در چهارمحال و بختياري رو به کاهش است مدير کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختياري گفت: استان چهارمحال و بختياري سالانه به تعداد دانش آموزان آن افزوده مي شود و اين در حالي است که جمعيت فرهنگي ما رو به کاهش است.

جمعيت فرهنگي در چهارمحال و بختياري رو به کاهش است مدير کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختياري گفت: استان چهارمحال و بختياري سالانه به تعداد دانش آموزان آن افزوده مي شود و اين در حالي است که جمعيت فرهنگي ما رو به کاهش است.

نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي:

آموزش و پرورش 10 هزار ميليارد بدهي دارد/ معلمان در کوهرنگ مانند رزمندگان دفاع مقدس فداکارانه خدمت مي‌کنند نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: معلمي که در کوهرنگ مشغول فعاليت است، معلمي نمي‌کند بلکه مانند يک رزمنده دفاع مقدس فداکارانه خدمت مي‌کند.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری