جمع آوري معتادان متجاهر در شهرستان شهرکرد فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: تا کنون دو نوبت معتادان متجاهر در سطح شهرستان شهرکرد جمع آوري و تحويل خانواده شدند.

جمع آوري معتادان متجاهر در شهرستان شهرکرد فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: تا کنون دو نوبت معتادان متجاهر در سطح شهرستان شهرکرد جمع آوري و تحويل خانواده شدند.

فعال رسانه اي در چهارمحال و بختياري:

​تروريست ناميدن سپاه از سوي ترامپ مزاحي بيش نيست فعال رسانه اي در چهارمحال و بختياري گفت: سپاه افتخار تمام ايرانيان است ،سپاه قدرتمندترين و محبوب ترين نهاد ضد تروريستي جهان است و صحبت هاي ترامپ در خصوص تروريست خواندن سپاه, مزاحي بيش نيست.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری
خانواده و سلامت