حال زمين خوب نيست در نگهداري آن کوشا باشيم دوم ارديبشت برابر با ۲۲ آوريل، «روز زمين پاک» نام گذاري شده است روزي که بايد بر خود يادآور شويم که حال زمين خوب نيست و بايد برخي از اعمال خود را اصلاح کنيم.

حال زمين خوب نيست در نگهداري آن کوشا باشيم دوم ارديبشت برابر با ۲۲ آوريل، «روز زمين پاک» نام گذاري شده است روزي که بايد بر خود يادآور شويم که حال زمين خوب نيست و بايد برخي از اعمال خود را اصلاح کنيم.

استاندار چهارمحال وبختياري:

رشد 47 درصدي بودجه چهارمحال و بختياري در مقايسه با ساير استانها استاندار چهارمحال و بختياري گفت: امسال بودجه بيشتر استانها با کاهش 40درصدي روبرو شده است ولي بودجه اين استان رشد 7درصدي دارد.با اين وجود مي توان اعلام کرد که بودجه اين استان در سال 97 در مقايسه با ساير استانهاي کشور، با رشد 47درصدي همراه است.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری