دستگيري 4 سارق با 8 فقره سرقت در چهارمحال و بختياري جانشين فرمانده انتظامي چهارمحال و بختياري گفت: ماموران فرماندهي انتظامي استان طي24 ساعت گذشته 4 سارق را با 8 فقره سرقت، دستگير كردند.

دستگيري 4 سارق با 8 فقره سرقت در چهارمحال و بختياري جانشين فرمانده انتظامي چهارمحال و بختياري گفت: ماموران فرماندهي انتظامي استان طي24 ساعت گذشته 4 سارق را با 8 فقره سرقت، دستگير كردند.

سهم کشاورزي در فضاي کسب و کار بيشتر از 40 درصد است قائم مقام معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي گفت: سهم بخش کشاورزي در فضاي کسب و کار و بيشتر از 40 درصد است که در اين ميانم وظايف ما تسهيل گري مي باشد.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری
خانواده و سلامت