مرغداران در14روز اول دوره پرورش جهت بيمه تکميلي اقدام کنند معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهادکشاورزي استان،از صدور بيمه تکميلي جوجه هاي يکروزه ،خبرداد.

مرغداران در14روز اول دوره پرورش جهت بيمه تکميلي اقدام کنند معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهادکشاورزي استان،از صدور بيمه تکميلي جوجه هاي يکروزه ،خبرداد.

استاندار چهارمحال و بختياري عنوان كرد:

تلاش هاي بي وقفه اي براي رفع مشكلات مردمي صورت مي گيرد استاندار چهارمحال و بختياري گفت: براي رفع مشكلات مردمي تلاش هاي بي وقفه اي در استانداري صورت مي گيرد.

معاون فرهنگي کميته امداد تأکيد کرد:

اعزام 120 هزار نفري مددجويان کميته امداد به عتبات عاليات معاون فرهنگي کميته امداد گفت:120 هزار نفر مددجو کميته امداد تا پايان سال به مشهد مقدس و عتبات عاليات اعزام خواهد شد.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری
خانواده و سلامت