کاهش جرم در چهارمحال و بختياري حکايت از برکت ماه مبارک رمضان دارد جرائم در ماه مبارک رمضان نسبت به ماه هاي ديگر کاهش پيدا مي کند.

کاهش جرم در چهارمحال و بختياري حکايت از برکت ماه مبارک رمضان دارد جرائم در ماه مبارک رمضان نسبت به ماه هاي ديگر کاهش پيدا مي کند.

مخدومه شدن بيش از 148 هزار پرونده وارده به دادگستري چهارمحال و بختياري رئيس کل دادگستري و رئيس شوراي قضايي چهارمحال و بختياري گفت: در سال 96 ، 148 هزار و 983 پرونده وارده به دادگستري مخدومه شد.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری