استاندار چهار محال و بختياري :

مديران بانکي در پرداخت تسهيلات مقاوم سازي مسکن ها روستايي اقدام کنند استاندار چهار محال و بختياري گفت: در صورت كوتاهي هر كدام از مديران بانكي در پرداخت تسهيلات متقاضيان به ويژه در حوزه مقاوم سازي مسكن ها روستايي گزارش آن ها به مسئول كشوري مربوطه اعلام مي شود.

استاندار چهار محال و بختياري :

مديران بانکي در پرداخت تسهيلات مقاوم سازي مسکن ها روستايي اقدام کنند استاندار چهار محال و بختياري گفت: در صورت كوتاهي هر كدام از مديران بانكي در پرداخت تسهيلات متقاضيان به ويژه در حوزه مقاوم سازي مسكن ها روستايي گزارش آن ها به مسئول كشوري مربوطه اعلام مي شود.

​معماري خانه هاي قديم آميزه هنر و غيرت ديني بود/ مهندسي غربي الگوي ساختمان سازي مدرن معماري سنتي با آثار، ايده هاي خاص و متفاوت با طراحي امروز يا همان مدرن که در خود دارد به عقيده اکثر صاحب نظران جزو بي نقص ترين طراحي ها بوده است طوري که طراحان آينده هم از آن الهام خواهند گرفت.

در چهار محال و بختياري :

تالاب گندمان؛ ميهمان غاز پيشاني سفيد مدير کل محيط زيست چهار محال و بختياري گفت: حضور غاز پيشاني سفيد کوچک در تالاب گندمان از يک قطعه در سالهاي گذشته به چهارده قطعه در سال 95 رسيد .
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری
خانواده و سلامت
چهارمحال و بختیاری
گالری تصاویر
فرهنگی/ اجتماعی
اخبار ورزشی