​جالبترين جاها در نقشه ها نيستند/ چهارمحال و بختياري منطقه اي سحرانگيز براي جذب گردشگران استان چهارمحال و بختياري داراي نقاط گردشگري زيادي است که نا شناخته مانده و زير ساخت هاي لازم براي توسعه آن بوجود نيامده است که با فراهم کردن زير ساخت ها گردشگران زيادي جذب آن مي شوند.

​جالبترين جاها در نقشه ها نيستند/ چهارمحال و بختياري منطقه اي سحرانگيز براي جذب گردشگران استان چهارمحال و بختياري داراي نقاط گردشگري زيادي است که نا شناخته مانده و زير ساخت هاي لازم براي توسعه آن بوجود نيامده است که با فراهم کردن زير ساخت ها گردشگران زيادي جذب آن مي شوند.

مدير کل بيمه سلامت چهارمحال و بختياري خبر داد:

98 درصد بي نياز از داروهاي خارجي هستيم/هزينه ها بايد مديريت و کنترل شود مدير کل بيمه سلامت چهار محال و بختياري گفت: رويکرد اقتصاد مقاومتي در اين است که از توليدات داروهاي داخلي استفاده کنيم و در همين راستا در حال حاضر ما 98 درصد بي نياز از داروهاي خارجي هستيم.

استاندار چهارمحال و بختياري خبر داد:

پيگيري مشکلات 150 طرح و واحد توليدي در چهارمحال و بختياري استاندار چهار محال و بختياري گفت:در دو سال گذشته در ستاد تسهيل و رونق توليد چهارمحال و بختياري مشكلات ۳۰۰ واحد توليدي بررسي و امسال نيز مشكلات ۱۵۰ طرح و واحد پيگيري مي شود.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری
خانواده و سلامت
چهارمحال و بختیاری
گالری تصاویر
فرهنگی/ اجتماعی
اخبار ورزشی