مسئول بازرسي سپاه حضرت قمر بني هاشم (ع) چهار محال و بختياري

دفاع مقدس؛ خورشيد تابان تاريخ انقلاب اسلامي ايران مسئول بازرسي سپاه حضرت قمر بني هاشم (ع) چهار محال و بختياري گفت: دفاع مقدس مانند خورشيد تاباني است که هيچ گاه از تاريخ انقلاب اسلامي پاک نخواهد شد.

مسئول بازرسي سپاه حضرت قمر بني هاشم (ع) چهار محال و بختياري

دفاع مقدس؛ خورشيد تابان تاريخ انقلاب اسلامي ايران مسئول بازرسي سپاه حضرت قمر بني هاشم (ع) چهار محال و بختياري گفت: دفاع مقدس مانند خورشيد تاباني است که هيچ گاه از تاريخ انقلاب اسلامي پاک نخواهد شد.

همايش شيرخوارگان حسيني در قاب تصاوير همايش شيرخوارگان حسيني درمصلي امام خميني(ره) شهرکرد برگزار شد.
اخبار شهرستان شهرکرد
گردشگری
خانواده و سلامت